Komunikační strategie neziskové organizace

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Komunikační strategie neziskové organizace

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Komunikační strategie neziskové organizace
Autor: Olejník, Luděk
Vedoucí: Bačuvčík, Radim
Abstrakt: Práce se zabývá komunikační strategií zemské knihovny Dolního Rakouska (NÖ Lande-sbiblitohek v St. Pöltenu). Práce je postavena na teoretické základě, který úzce souvisí s danou problematikou. Objevují se zde pojmy jako plán marketingové komunikace v uve-dení jednotlivých kroků, vztahy s veřejností (Public Relations), image a veřejné mínění. V další části se nachází analýza stávajícího stavu v knihovně v oblasti komunikace a pro-pagace. Tato analytická část je uvedena krátkou historií knihovny. Následuje situační ana-lýza z pohledu jednotlivých částí propagačního mixu a analýza příležitostí a ohrožení for-mou SWOT analýzy. V závěrečné projektové části pokračuje marketingový plán definicí cílů komunikace a sta-novení strategie k dosažení těchto cílů. Na závěr je uveden způsob realizace a hodnocení navrhovaného marketingového plánu
URI: http://hdl.handle.net/10563/1220
Datum: 2006-05-15
Dostupnost: Pouze v rámci univerzity
Ústav: Ústav marketingových komunikací
Studijní obor: Marketingové komunikace
Klasifikace závěrečné práce a její obhajoby: D 2782


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
olejník_2006_dp.pdfZablokované 1.355Mb PDF
olejník_2006_vp.doc 75Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
olejník_2006_op.doc 65.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet