Domácí násilí a aktivity v obraně proti tomuto jevu

DSpace Repository

Language: English čeština 

Domácí násilí a aktivity v obraně proti tomuto jevu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vaňková, Zdeňka
dc.contributor.author Procházková, Eva
dc.date.accessioned 2010-07-19T07:27:54Z
dc.date.available 2010-07-19T07:27:54Z
dc.date.issued 2010-03-29
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/12211
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá problematikou domácího násilí. Vysvětluje pojmy, související s tímto jevem. Popisuje a analyzuje vývoj legislativy v České republice. Zabývá se problematikou stalkingu. Uvádí výsledky sociologické sondy. Upozorňuje na celospolečenskou nebezpečnost. cs
dc.format 81 s. cs
dc.format.extent 1325808 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Domácí násilí cs
dc.subject násilná osoba cs
dc.subject oběť domácího násilí cs
dc.subject legislativa cs
dc.subject neziskové organizace cs
dc.subject stalking cs
dc.subject Domestic violence en
dc.subject the violent person en
dc.subject the victim of domestic violence en
dc.subject legislation en
dc.subject non-profit organizations en
dc.subject stalking en
dc.title Domácí násilí a aktivity v obraně proti tomuto jevu cs
dc.title.alternative Domestic violence and the activities in the framework of protection against it en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kejdová, Miroslava
dc.date.accepted 2010-05-13
dc.description.abstract-translated The diploma thesis deals with the problematic of a domestic violence. It explains the terminology related to this phenomenon. The thesis describes and analyzes the development of the legislation in the Czech Republic. It deals with the issue of stalking. It reports the results of the sociological survey. It highlights that this phenomenon endangers the whole society. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/157 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 16866
dc.date.assigned 2008-11-30
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
procházková_2010_dp.pdf 1.264Mb PDF View/Open
procházková_2010_vp.doc 28Kb Microsoft Word View/Open
procházková_2010_op.doc 28Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account