Integrace autistického dítěte v běžném typu mateřské školy.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Integrace autistického dítěte v běžném typu mateřské školy.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Opatrný, Pavel
dc.contributor.author Kovaříková, Květa
dc.date.accessioned 2010-07-19T08:53:24Z
dc.date.available 2010-07-19T08:53:24Z
dc.date.issued 2010-04-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/12356
dc.description.abstract Předkládaná diplomová práce se zaměřuje na oblast integrace autistických dětí předškolního věku do mateřských škol běžného typu. Charakterizuje specifika Dětského autismu v souvislosti s možnostmi výchovně vzdělávacího procesu a podává přehled o současné realitě procesu integrace. Kvalitativní výzkum provedený ve dvou mateřských školách Zlínského kraje, představuje souhrn zkušeností získaných pedagogickými pracovníky, kteří se na procesu integrace autistických dětí přímo podíleli. Analýza úspěšné i neúspěšné integrace je žádoucí a může v budoucnu pomoci zlepšit zmíněný proces. cs
dc.format 86 s. , 11 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1334795 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject dětský autismus cs
dc.subject předškolní vzdělávání cs
dc.subject integrace cs
dc.subject autistic children en
dc.subject preschool education en
dc.subject integration en
dc.title Integrace autistického dítěte v běžném typu mateřské školy. cs
dc.title.alternative Integration of preschool autistic children into a kindergarten for unaffected children. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Včelařová, Hana
dc.date.accepted 2010-06-08
dc.description.abstract-translated The thesis focuses on integration of preschool autistic children into a kindergarten for unaffected children. It describes a specific manifestation of children autistic disorder within the context of education possibilities and survey a present state of integration. A qualitative research, which was accomplished at two kindergarten schools in Zlin Region, summarizes pedagogue's experiences gained from the real integration process. Analyzing a successful or failed integration could in future improve this process. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/160 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 13995
dc.date.assigned 2010-01-12
utb.result.grade D
local.subject autistické děti cs
local.subject předškoláci cs
local.subject mateřské školy cs
local.subject integrace cs
local.subject children with autism en
local.subject preschool children en
local.subject preschoolers en
local.subject kindergartens en
local.subject integration en


Files in this item

Files Size Format View
kovaříková_2010_dp.pdf 1.272Mb PDF View/Open
kovaříková_2010_vp.doc 52Kb Microsoft Word View/Open
kovaříková_2010_op.doc 51.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account