Využití internetových technologií v sociálně - psychologickém výzkumu

DSpace Repository

Language: English čeština 

Využití internetových technologií v sociálně - psychologickém výzkumu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kašpárková, Svatava
dc.contributor.author Chramcov, Bronislav
dc.date.accessioned 2010-07-13T16:55:48Z
dc.date.available 2010-07-13T16:55:48Z
dc.date.issued 2006-09-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1236
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá analýzou různých postojů studentů na střední a vysoké škole. Podstatou bylo dokázat na základě statistických rozborů a testů platnost předem stanovených hypotéz. Pro monitorování postojů bylo využito dotazníku, který byl vyhotoven v elektronické verzi ve formě formuláře HTML a zveřejněn na internetu. Respondenty byly studenti střední i vysoké školy, kteří vyjadřovali své postoje ke spolužákům, k učitelům, ke studovanému oboru a postoj ke škole ve všeobecnosti. Při měření těchto postojů bylo využito techniky postojových škál konkrétně zjednodušené metody sumovaných odhadů. V teoretické části je jednak vymezen pojem sociální postoj včetně struktury a klasifikace postojů a jednak jsou zde popsány některé metody zjišťování a měření postojů. Praktická část se nejdříve za zabývá popisem tvorby dotazníku. Nejobsáhlejší je pak část, která zahrnuje statistickou analýzu sesbíraných odpovědí na jednotlivé otázky dotazníku v různých skupinách respondentů. cs
dc.format 74 s., 6 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1672917 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject sociální postoje cs
dc.subject pedagogický výzkum cs
dc.subject internetové technologie cs
dc.subject social attitude en
dc.subject pedagogical research en
dc.subject internet technology en
dc.title Využití internetových technologií v sociálně - psychologickém výzkumu cs
dc.title.alternative Utilization of internet technology in social-psychology research en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Čandík, Marek
dc.date.accepted 2006-09-14
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with analysis of different attitudes of students in secondary school and in university. Proof of validity of set hypothesis was key-stone of this work. Question-form was used for monitoring student attitudes. This form was made in the HTML form and published in internet. Students of secondary school and university say our attitudes towards classmates, teachers, study branch and school in generality. The term of social attitude is specified in theoretical part. In this part is described also methods of attitude observation. The practical part deals with describing of question-form creation and statistical analysis of collected answers in different groups of students. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Učitelství odborných předmětů pro střední školy cs
dc.thesis.degree-discipline Specialization in pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 4206
dc.date.assigned 2006-03-07
utb.result.grade A
local.subject životní hodnoty cs
local.subject life values en


Files in this item

Files Size Format View
chramcov_2006_bp.pdf 1.595Mb PDF View/Open
chramcov_2006_vp.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open
chramcov_2006_op.doc 76Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account