Vliv rodiny na profesní orientaci žáků 9. tříd základní školy

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vliv rodiny na profesní orientaci žáků 9. tříd základní školy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mazánková, Libuše
dc.contributor.author Klusáčková, Mirka
dc.date.accessioned 2010-07-19T09:01:18Z
dc.date.available 2010-07-19T09:01:18Z
dc.date.issued 2010-03-29
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/12374
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá vlivem rodičů a školy na profesní orientaci dětí. Důraz je přitom kladen na sféru rodiny, základní školu a na profesní orientaci samotnou, a to jak samostatně, tak v jejich vzájemné provázanosti. Cílem práce je zjistit, do jaké míry jsou děti ovlivněny rodinou i školou, a to z jejich pohledu. K zodpovězení výzkumné otázky jsem použila dotazníkové šetření. Získané informace jsem porovnala s teoretickými poznatky. cs
dc.format 60 s. (72 519 znaků) cs
dc.format.extent 408150 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Rodina cs
dc.subject funkce rodiny cs
dc.subject dítě cs
dc.subject role a práva dítěte cs
dc.subject výchova cs
dc.subject základní škola cs
dc.subject funkce základní školy cs
dc.subject žák cs
dc.subject vzdělávání cs
dc.subject hodnocení cs
dc.subject motivace cs
dc.subject profesní orientace cs
dc.subject profesní kompetence cs
dc.subject poradenství cs
dc.subject Family en
dc.subject family function en
dc.subject child en
dc.subject role and rights of the child en
dc.subject education en
dc.subject primary school en
dc.subject school function en
dc.subject pupil en
dc.subject cultivation en
dc.subject assessment en
dc.subject motivation en
dc.subject professional orientation en
dc.subject professional kompetence en
dc.subject counseling en
dc.title Vliv rodiny na profesní orientaci žáků 9. tříd základní školy cs
dc.title.alternative The family influence on career orientation of pupils from 9. classes of primary school en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Jašková, Vendula
dc.date.accepted 2010-05-11
dc.description.abstract-translated This Master thesis deals with influence between family, primary school and professional orientation of children. The emphasis is on the family sphere, primary school and professional orientation itself, not just individually but also in their cohesion. The aim of the thesis is to discover to what degree are children influenced by family and primary school, from their view. To answer the investigative question I used interview. I compared the obtained information with theoretical knowledge. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 16676
dc.date.assigned 2008-11-30
utb.result.grade C
local.subject rodina a škola cs
local.subject volba povolání cs
local.subject home and school en
local.subject choosing vocation en


Files in this item

Files Size Format View
klusáčková_2010_dp.pdf 398.5Kb PDF View/Open
klusáčková_2010_vp.doc 27.5Kb Microsoft Word View/Open
klusáčková_2010_op.doc 29Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account