Kvalita péče o seniory

DSpace Repository

Language: English čeština 

Kvalita péče o seniory

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šalenová, Eva
dc.contributor.author Švubová, Sandra
dc.date.accessioned 2010-07-19T09:45:28Z
dc.date.available 2010-07-19T09:45:28Z
dc.date.issued 2010-05-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/12446
dc.description.abstract V této bakalářské práci se práci zabývám kvalitou péče o seniory a pracovníky domovů pro seniory, které považuji za jeden z klíčových aspektů kvality péče. Práce je rozdělena na teo-retickou a praktickou část. V teoretické části se zabývám samotným stářím, péčí o seniory, personálem v domovech pro seniory, legislativou, standardy kvality sociálních služeb a in-spekcí sociálních služeb. V praktické části se zabývám samotným výzkumem. Použila jsem výzkumnou metodu dotazníkového šetření. Dotazníky byly určeny pracovníkům domovů pro seniory. Cílem výzkumu bylo zjistit jaký mají pracovníci přístup ke vzdělávání se a jaká je jejich pracovní spokojenost. cs
dc.format 88 s. cs
dc.format.extent 996810 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject kvalita péče cs
dc.subject ageismus cs
dc.subject standardy kvality sociálních služeb cs
dc.subject inspekce sociálních služeb cs
dc.subject personál domovů pro seniory cs
dc.subject pracovní vzdělávání cs
dc.subject care quality en
dc.subject ageism en
dc.subject quality standards of social services en
dc.subject inspection for social services en
dc.subject staff of care homes for older people en
dc.subject job training en
dc.title Kvalita péče o seniory cs
dc.title.alternative Quality of eldercare en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Nováková, Radana
dc.date.accepted 2010-06-16
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with quality of eldercare and workers who provide eldercare in care homes for older people. These workers are one of the most important aspects of the eldercare quality. The thesis consists of the theoretical and the practical part. The theoretical part deals with old age, eldercare, staff in care homes for older people, legilsation, quality standards of social services and inspection for social services. The practical part comprises of a research with using the quetionnaire method for staff in care homes for older people. The main aim of research is find the access to education and job satisfaction. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 11678
dc.date.assigned 2010-01-18
utb.result.grade C
local.subject domovy pro seniory cs
local.subject kvalita života cs
local.subject homes for the aged en
local.subject quality of life en


Files in this item

Files Size Format View
švubová_2010_bp.pdf 973.4Kb PDF View/Open
švubová_2010_vp.doc 49Kb Microsoft Word View/Open
švubová_2010_op.doc 47.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account