Analýza marketingového prostředí vybraného státního podniku

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Analýza marketingového prostředí vybraného státního podniku

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Analýza marketingového prostředí vybraného státního podniku
Autor: Kalčicová, Lada
Vedoucí: Šefčík, Vladimír
Abstrakt: Tato bakalářská práce je analýzou marketingového prostředí SLL Janské Lázně, které vyu-žívají pro léčbu především přírodní léčivé zdroje a klimatické podmínky. Teoretická část se zabývá popisem vnějšího, blízkého a vnitřního prostředí. Dále nástroji analýzy marketingového prostředí, konkrétně SWOT, PEEST analýzou a Porterovým mo-delem konkurenčních sil. Praktická část obsahuje dotazníkové šetření zaměřené na názor pacientů na kvalitu posky-tovaných služeb a vypracované výše uvedené analýzy doplněné o 4P marketingového mi-xu. Po provedených analýzách následují závěry a doporučení, které vedou k vyšší konku-rence schopnosti na trhu.
URI: http://hdl.handle.net/10563/12448
Datum: 2010-05-07
Dostupnost: Pouze v rámci univerzity
Ústav: Ústav ekonomie
Studijní obor: Logistika a management
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: C 15413


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
kalčicová_2010_bp.pdfZablokované 2.646Mb PDF
kalčicová_2010_vp.doc 61.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
kalčicová_2010_op.doc 61Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet