Proměny a specifické rysy komunikace v prostředí internetu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Proměny a specifické rysy komunikace v prostředí internetu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Opatrný, Pavel
dc.contributor.author Ondrůšková, Zuzana
dc.date.accessioned 2010-07-19T09:54:25Z
dc.date.available 2010-07-19T09:54:25Z
dc.date.issued 2010-04-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/12468
dc.description.abstract Teoretická část diplomové práce pojednává o sociální komunikaci, vývoji komunikace v prostředí internetu, zejména o historii internetu, typech internetové komunikace a jejich specifikách, dále o negativech a pozitivech této komunikace a v neposlední řadě se zabývá internetovým poradenstvím v sociální oblasti. Cílem teoretické části je vytvořit rešerši odborné literatury k dané problematice. Praktická část zjišťuje, jaké jsou postoje uživatelů internetu k internetovému poradenství v sociální oblasti. cs
dc.format 99 s. cs
dc.format.extent 2242328 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject sociální komunikace cs
dc.subject internetová komunikace cs
dc.subject internet cs
dc.subject e-mail cs
dc.subject diskuze cs
dc.subject chat cs
dc.subject facebook cs
dc.subject skype cs
dc.subject icq cs
dc.subject twitter cs
dc.subject blog cs
dc.subject disinhibice cs
dc.subject anonymita cs
dc.subject disociační stavy cs
dc.subject virtuální identita cs
dc.subject multiplicita cs
dc.subject emotikony cs
dc.subject akronymy cs
dc.subject netiketa cs
dc.subject kyberšikana cs
dc.subject internetová kriminalita cs
dc.subject internetová závislost cs
dc.subject saferinternet cs
dc.subject internetové poradenství cs
dc.subject social communication en
dc.subject internet communication en
dc.subject internet en
dc.subject e-mail en
dc.subject discussion en
dc.subject chat en
dc.subject facebook en
dc.subject skype en
dc.subject icq en
dc.subject twitter en
dc.subject blog en
dc.subject disinhibition en
dc.subject anonymity en
dc.subject dissociative states en
dc.subject virtual identity en
dc.subject multiplicity en
dc.subject emoticons en
dc.subject acronyms en
dc.subject netiquette en
dc.subject cyber bullying en
dc.subject internet crime en
dc.subject internet addiction en
dc.subject safe internet en
dc.subject internet consulting en
dc.title Proměny a specifické rysy komunikace v prostředí internetu cs
dc.title.alternative Changes and Specific Features of Comunication in the Internet Enviroment en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Andrysová, Pavla
dc.date.accepted 2010-06-08
dc.description.abstract-translated The theoretic part of the thesis deals with social communication, development of commu-nication in the Internet environment, especially it deals with the history of the Internet, types of Internet communication and its specifics, it deals also with negatives and positives of this kind of communication and the Internet consultancy engaged in social field as well. The aim of the theoretic part is to create a research on the scientific literature on the matter. The practical part searches the attitudes of users of the Internet to the Internet consultancy engaged in social field. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/160 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 14138
dc.date.assigned 2010-01-14
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
ondrůšková_2010_dp.pdf 2.138Mb PDF View/Open
ondrůšková_2010_vp.doc 48Kb Microsoft Word View/Open
ondrůšková_2010_op.doc 49Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account