Národnostní problematika v ČR

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Národnostní problematika v ČR

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jilčík, Tomáš cs
dc.contributor.author Laub, Jaroslav cs
dc.date.accessioned 2010-07-19T10:10:51Z
dc.date.available 2010-07-19T10:10:51Z
dc.date.issued 2010-04-30 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/12500
dc.description.abstract Bakalářská práce na téma ?Národnostní problematika v ČR? se zabývá charakterizováním daného problému. Práce je rozdělena do tří kapitol. První kapitola je věnována terminologii k danému tématu, jsou zde zmiňovány pojmy jako rasa, nacionalismus, stát, národ, menšina, kultura, etnická identita, migrace. Druhá kapitola se zabývá národnostní problematikou na území ČR a sní spojeny témata související s rasismem, diskriminací, integrací národnostních menšin. Třetí kapitola se snaží blíže charakterizovat menšiny týkající se Romů, Ukrajinců, Rusů, Vietnamců a Slováků, pobývajících zde v našem státě, jejich vzdělávání, pracovní podmínky, situací daných rodin a otázkou bydlení. cs
dc.format 42 s. (49737) cs
dc.format.extent 575562 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Terminologie cs
dc.subject rasa cs
dc.subject nacionalismus cs
dc.subject stát cs
dc.subject menšina cs
dc.subject kultura cs
dc.subject etnická identita cs
dc.subject migrace cs
dc.subject diskriminace cs
dc.subject rasismus cs
dc.subject integrace cs
dc.subject multikulturalismus cs
dc.subject racism en
dc.subject discrimination en
dc.subject integration en
dc.subject culture en
dc.subject race nationalism en
dc.subject nation en
dc.subject migration en
dc.subject minority en
dc.title Národnostní problematika v ČR cs
dc.title.alternative Racial issue in the Czech republic en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Dolák, Antonín cs
dc.date.accepted 2010-06-08 cs
dc.description.abstract-translated The Bachelor thesis on the thema "Racial Issue In the Czech republic" describes an existing problem. The consideration is divided into three chapters. The first chapter is devoted to the terminology for mentioned theme as a race, nationalism, nation, national minority, culture, ethnical identity, migration. The second chapter describes a national problems in Czech Republic and related subjects as racism, discrimination, integration of the national minority. The third chapter more closely defines the minority (gipsys-Romanies, Ukrainians, Russians, Vietnamese, Slovaks) who live in our country. There is also mentioned their education, working conditions,family situation and also they housing. en
dc.description.department Katedra společenských věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 17278
dc.date.assigned 2009-04-30 cs
utb.result.grade D
utb.result.grade D


Files in this item

Files Size Format View
laub_2010_bp.pdf 562.0Kb PDF View/Open
laub_2010_vp.doc 28Kb Microsoft Word View/Open
laub_2010_op.doc 31Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account