Sociálně-psychologický výcvik strážníků

DSpace Repository

Language: English čeština 

Sociálně-psychologický výcvik strážníků

Show simple item record

dc.contributor.advisor Balík, Stanislav
dc.contributor.author Herman, Zdeněk
dc.date.accessioned 2010-07-19T10:15:39Z
dc.date.available 2010-07-19T10:15:39Z
dc.date.issued 2010-04-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/12515
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vztahů městské policie k veřejnosti a sociálně-psychologickým výcvikem strážníků. Obě tyto témata se vzájemně prolínají. Kvalitní výcvik ovlivňuje všechny činností strážníka, které mají přímý vztah ke spokojenosti a vztahu občanů k městské policii. V první části jsem se zaměřil na obecný popis městské policie a její úkoly, správné vedení a asertivní jednání velitele a správný výběr strážníků. Ve druhé části jsem analyzoval adaptaci nového strážníka na specifické podmínky práce u městské policie, jeho přípravu a vzdělávání. Třetí část jsem věnoval vztahům městské policie s veřejností a možnostmi jejich ovlivnění kvalitním přístupem ze strany samotných strážníků cs
dc.format 43 s. cs
dc.format.extent 1133680 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Asertivita cs
dc.subject motivace cs
dc.subject komunikační dovednosti cs
dc.subject autorita cs
dc.subject styl vedení cs
dc.subject strážník cs
dc.subject parťák cs
dc.subject sociálně-psychologický výcvik cs
dc.subject Assertion en
dc.subject motivation en
dc.subject arts of communication en
dc.subject autority en
dc.subject style of leading en
dc.subject constable en
dc.subject workfellow en
dc.subject social-psychological training en
dc.title Sociálně-psychologický výcvik strážníků cs
dc.title.alternative Education and social-psychological training en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Jůzl, Miloslav
dc.date.accepted 2010-06-09
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis describes relations of municipal police to the public and social-psychological training of its officers. Both these themes are mutually connected. A high quality training of officers has influence on all their working activities that are directly connected with satisfaction and relation of citizens of the town/city directly to the municipal police. I have focused on a general description of municipal police, its role and tasks, right managing, assertive behavior of the commander and the importance of right choice of officers in the first part. Second part belongs to an analysis of a new officer adaptation to specific conditions of work by a municipal police, his training and education. The third part analyses relations of municipal police to the public and possible conditions of its influencing by high quality way of work of officers and the work of the whole municipal police. en
dc.description.department Katedra psychologie cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 17159
dc.date.assigned 2009-04-30
utb.result.grade C
local.subject policejní výcvik cs
local.subject psychologie cs
local.subject sociální dovednosti cs
local.subject městská policie cs
local.subject training of policemen en
local.subject psychology en
local.subject social skills en
local.subject urban police en


Files in this item

Files Size Format View
herman_2010_bp.pdf 1.081Mb PDF View/Open
herman_2010_vp.doc 28.5Kb Microsoft Word View/Open
herman_2010_op.doc 31Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account