Alkohol a budoucí policisté ? prevence a rizika jeho zneužívání

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Alkohol a budoucí policisté ? prevence a rizika jeho zneužívání

Show simple item record

dc.contributor.advisor Plšková, Alena cs
dc.contributor.author Bendová, Hana cs
dc.date.accessioned 2010-07-19T10:21:12Z
dc.date.available 2010-07-19T10:21:12Z
dc.date.issued 2010-04-08 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/12528
dc.description.abstract Téma bakalářské práce nese název ?Alkohol a budoucí policisté ? prevence a rizika jeho zneužívání?. Bakalářská práce poskytuje ucelený přehled o alkoholu, který je u nás legální a nejvíce rozšířenou drogou. Teoretická část zahrnuje informace o historii, příčinách, důsledcích požívání alkoholu a pravidlech prevence prováděné v souvislosti s požíváním alkoholu u středoškolské mládeže. Popisuje preventivní programy ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově. V praktické části je provedeno srovnání a vyhodnocení získaných dat za účelem zjištění postojů budoucích policistů k požívání alkoholu, názorů na škodlivost a příčiny tohoto jevu na konkrétní škole. cs
dc.format 67 s., 11 s. příloh cs
dc.format.extent 1050994 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Alkohol cs
dc.subject abstinence cs
dc.subject prevence cs
dc.subject rizika cs
dc.subject zneužívání cs
dc.subject Alcohol en
dc.subject total abstinence en
dc.subject prevention en
dc.subject risks en
dc.subject abuse en
dc.title Alkohol a budoucí policisté ? prevence a rizika jeho zneužívání cs
dc.title.alternative Alcohol and future police officers - prevention and risks of abuse en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Jůzl, Miloslav cs
dc.date.accepted 2010-06-10 cs
dc.description.abstract-translated The topic of the bachelor?s final thesis is called ?Alcohol and Intending Police Officers ? Prevention and Risks of Its Abuse?. The bachelor?s final thesis provides total review of alcohol, which is a legal and the most common drug in our country. Theoretical part deals with information about the history, causes, consequences of alcohol using within secondary school youngsters. It describes prevention programmes at VPŠ and SPŠ MV in Holešov. While practical part includes the comparison and rate of gained dates in order to reveal attitudes to using alcohol, views of harmful effects and causes of this phenomenon of police officers to come at factual school. en
dc.description.department Katedra pedagogiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 14401
dc.date.assigned 2009-04-30 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
bendová_2010_bp.pdf 1.002Mb PDF View/Open
bendová_2010_vp.doc 28.5Kb Microsoft Word View/Open
bendová_2010_op.doc 29.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account