"The Boxer" - Exploring the Conflict in Northern Ireland

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

"The Boxer" - Exploring the Conflict in Northern Ireland

Show simple item record

dc.contributor.advisor Janasová, Helena
dc.contributor.author Hamouzová, Aneta
dc.date.accessioned 2010-07-19T11:33:45Z
dc.date.available 2010-07-19T11:33:45Z
dc.date.issued 2010-05-05
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/12672
dc.description.abstract Tato bakalářská práce analyzuje konflikt v Severním Irsku na základě historie, národní identity, náboženství a segregace se zaměřením na katolickou komunitu. Tato komunita je dále rozebrána v praktické části práce opírající se o film the Boxer. Hlavní cílem mého snažení je zaměřit se na jednotlivce uvnitř katolické komunity a pochopit co ovlivnilo jejich přístup ke konfliktu. Práce dochází k závěru že katolíci nikdy nebyli sjednoceni jako celek a proto ani nikdy nesdíleli stejné cíle. cs
dc.format 66 s. cs
dc.format.extent 1091298 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject severoirský konflikt cs
dc.subject the Boxer cs
dc.subject nacionalisté cs
dc.subject republikáni cs
dc.subject unionisté cs
dc.subject loajalisté cs
dc.subject Irská republikánská armáda cs
dc.subject Belfast cs
dc.subject historie cs
dc.subject diskriminace cs
dc.subject mírový proces cs
dc.subject národní identita cs
dc.subject náboženství cs
dc.subject politika cs
dc.subject segregace cs
dc.subject vztahy cs
dc.subject volný čas cs
dc.subject policie cs
dc.subject znovusjednocení Irského ostrova cs
dc.subject soudržnost katolické komunity cs
dc.subject the Northern Irish conflict en
dc.subject the Boxer en
dc.subject nationalists en
dc.subject republicans en
dc.subject unionists en
dc.subject loyalists en
dc.subject the Irish Republican Army en
dc.subject Belfast en
dc.subject history en
dc.subject discrimination en
dc.subject the peace process en
dc.subject national identity en
dc.subject religion en
dc.subject politics en
dc.subject segregation en
dc.subject relationships en
dc.subject leisure en
dc.subject police en
dc.subject reunification of the island of Ireland en
dc.subject unity of the Catholic community en
dc.title "The Boxer" - Exploring the Conflict in Northern Ireland cs
dc.title.alternative "The Boxer" - Exploring the Conflict in Northern Ireland en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Lukášová, Jana
dc.date.accepted 2010-06-14
dc.description.abstract-translated The thesis explores the conflict in Northern Ireland from the point of view of the history, national identity, religion and segregation with the focus on the Catholic community. The community is further examined in the analytical part of the thesis with the help of the film, the Boxer. The main aim of the analysis is to observe the individuals within the Catholic community and to understand what affected their approach to the conflict. The thesis states that the Catholics were never well organized as a whole and hence never fully united in their aims. en
dc.description.department Ústav anglistiky a amerikanistiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/13 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 13914
dc.date.assigned 2010-01-07
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
hamouzová_2010_bp.pdf 1.040Mb PDF View/Open
hamouzová_2010_vp.doc 53Kb Microsoft Word View/Open
hamouzová_2010_op.doc 50Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account