Historie doživotních trestů v České republice

DSpace Repository

Language: English čeština 

Historie doživotních trestů v České republice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jůzl, Miloslav
dc.contributor.author Gutter, Miloslav
dc.date.accessioned 2010-07-19T11:54:10Z
dc.date.available 2010-07-19T11:54:10Z
dc.date.issued 2010-04-19
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/12714
dc.description.abstract Bakalářská práce na téma "Historie doživotních trestů v České republice" řeší palčivou problematiku trestu odnětí svobody, v daném případě uloženého na doživotí. Nejprve je zde vymezen pojem trestu a následně rozebrány funkce a účel trestu. Druhá kapitola je zaměřena na vývoj doživotního trestu vězení na našem území do roku 1990. Třetí kapitola se zabývá vývojem doživotního trestu odnětí svobody v našich nejmodernějších dějinách, tj. po roce 1990 až do současnosti, kdy je právní úprava dána trestním zákoníkem, jenž nabyl účinnosti dne 1. ledna 2010. V poslední kapitole je pozornost věnována výkonu trestu odnětí svobody na doživotí v praxi. cs
dc.format 54 s. cs
dc.format.extent 812661 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject trest odnětí svobody na doživotí cs
dc.subject výkon trestu odnětí svobody cs
dc.subject pojem trestu cs
dc.subject funkce trestu cs
dc.subject účel trestu cs
dc.subject life imprisonment en
dc.subject execution of imprisonment en
dc.subject concept of punishment en
dc.subject function of punishment en
dc.subject purpose of punishment en
dc.title Historie doživotních trestů v České republice cs
dc.title.alternative The History of Life Sentences in the Czech Republic en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Jůzlová, Hana
dc.date.accepted 2010-06-10
dc.description.abstract-translated The bachelor degree thesis on the "History of Life Imprisonment in the Czech Republic" deals with the burning issues of imprisonment sentence, in this particular case life imprisonment. At the beginning, there is a definition of the concept of punishment, and following that the author analyses the functions and purpose of the punishment. The second chapter is focused on the development of life imprisonment in this country until 1990. The third chapter deals with the development of imprisonment in our recent history, after 1990 to date when the legal regulation is stipulated in the Criminal Code effective as of January 1, 2010. In the last chapter, attention is given to the execution of life imprisonment in practice. en
dc.description.department Katedra pedagogiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 17146
dc.date.assigned 2009-04-30
utb.result.grade C
local.subject doživotní trest odnětí svobody cs


Files in this item

Files Size Format View
gutter_2010_bp.pdf 793.6Kb PDF View/Open
gutter_2010_vp.doc 31Kb Microsoft Word View/Open
gutter_2010_op.doc 28.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account