Analýza spokojenosti zákazníků se službami firmy XY

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Analýza spokojenosti zákazníků se službami firmy XY

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Analýza spokojenosti zákazníků se službami firmy XY
Autor: Prnová, Veronika
Vedoucí: Dobeš, Kamil
Abstrakt: Cieľom bakalárskej práce bolo zistiť spokojnosť zákazníkov so službami firmy XY. Zisťovanie spokojnosti prebehlo prostredníctvom dotazníkového šetrenia. V teoretickej časti som spracovávala poznatky ohľadne spokojnosti zákazníkov. Ako zdroj mi slúžila literatúra zaoberajúca sa pojmami zákazník, spokojnosť zákazníkov so službami a marketingovým výskumom. Praktická časť bola zameraná na dotazníkové šetrenie a interpretáciu získaných výsledkov. Na lepšie znázornenie výsledkov som využila grafy a tabuľky. Záver bakalárskej práce sa týkal návrhu doporučení, ktoré by mali viesť k vyššej spokojnosti zákazníkov so službami firmy.
URI: http://hdl.handle.net/10563/12730
Datum: 2010-05-21
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav ekonomie
Studijní obor: Management a ekonomika
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 17025


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
prnová_2010_bp.pdf 1010.Kb PDF Zobrazit/otevřít
prnová_2010_vp.doc 63.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
prnová_2010_op.doc 62.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet