Analýza spokojenosti zákazníků se službami firmy XY

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza spokojenosti zákazníků se službami firmy XY

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dobeš, Kamil
dc.contributor.author Prnová, Veronika
dc.date.accessioned 2010-07-19T12:07:40Z
dc.date.available 2010-07-19T12:07:40Z
dc.date.issued 2010-05-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/12730
dc.description.abstract Cieľom bakalárskej práce bolo zistiť spokojnosť zákazníkov so službami firmy XY. Zisťovanie spokojnosti prebehlo prostredníctvom dotazníkového šetrenia. V teoretickej časti som spracovávala poznatky ohľadne spokojnosti zákazníkov. Ako zdroj mi slúžila literatúra zaoberajúca sa pojmami zákazník, spokojnosť zákazníkov so službami a marketingovým výskumom. Praktická časť bola zameraná na dotazníkové šetrenie a interpretáciu získaných výsledkov. Na lepšie znázornenie výsledkov som využila grafy a tabuľky. Záver bakalárskej práce sa týkal návrhu doporučení, ktoré by mali viesť k vyššej spokojnosti zákazníkov so službami firmy. cs
dc.format 64 cs
dc.format.extent 1034779 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso sk
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject zákazník cs
dc.subject spokojnosť zákazníka cs
dc.subject služby cs
dc.subject marketingový výskum cs
dc.subject dotazník cs
dc.subject consumer en
dc.subject consumer satisfaction en
dc.subject services en
dc.subject marketing research en
dc.subject questionnaire en
dc.title Analýza spokojenosti zákazníků se službami firmy XY cs
dc.title.alternative The analysis of custemer satistaction with services of the company XY en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Švarcová, Jena
dc.date.accepted 2010-06-09
dc.description.abstract-translated The main goal of bachelor's work was to find out consumer satisfaction with services of the company XY. I was focusing on evaluation of consumer satisfaction in theoretical part of my paper. The main source was publications focused on customer, customer satisfaction concerning services, and marketing research. Practical part was mostly based on evaluating and interpreting results from the questionnaire. I used different types of graphs and charts for better and clear understanding. Conclusion of my paper was focused on recommendation based on the observation. Ideas and recommendations should lead to higher consumer satisfaction with services. en
dc.description.department Ústav ekonomie cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/112 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 17025
dc.date.assigned 2010-04-06
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
prnová_2010_bp.pdf 1010.Kb PDF View/Open
prnová_2010_vp.doc 63.5Kb Microsoft Word View/Open
prnová_2010_op.doc 62.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account