Vliv činnosti společenské organizace SK Sokol na kvalitu života obyvatel obce Žlutava.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vliv činnosti společenské organizace SK Sokol na kvalitu života obyvatel obce Žlutava.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Andrysová, Pavla
dc.contributor.author Pokorníková, Štěpánka
dc.date.accessioned 2010-07-19T12:08:48Z
dc.date.available 2010-07-19T12:08:48Z
dc.date.issued 2010-05-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/12732
dc.description.abstract Tato bakalářská práce zachycuje činnost společenské organizace SK Sokol Žlutava, její historii, rozvoj, vliv na život a aktivizaci obyvatel malé obce. Teoretická část je zaměřena činnost této neziskové organizace. Nedílnou součástí práce jsou také faktory, které mají vliv na sportovní, společenský a kulturní život na venkově. Tímto jsou především dobrovolníci v organizaci, kteří pracují pod záštitou územně- samosprávního celku. Poukazuje na to, jak komunikace mezi zúčastněnými stranami ovlivňuje životní styl v komunitě obce. Výsledkem této spolupráce je strategický rozvoj obce v oblasti volnočasových aktivit plánovaný na základě skutečné potřeby obyvatel obce. Praktická část analyzuje data z dotazníku zaměřeného na trávení volného času prostřednictvím organizace SK Sokol. Respondenti jsou z řad cvičitelů, cvičenců a ostatních občanů zúčastňujících se akcí Sokola. Výsledkem zpracovaných dat je zpracování strategického plánu rozvoje obce. cs
dc.format 61 s., 13 s příloh cs
dc.format.extent 3258898 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject nezisková organizace cs
dc.subject volnočasové aktivity cs
dc.subject dobrovolníci cs
dc.subject životní styl cs
dc.subject občané a obecní instituce cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject strategické plánování cs
dc.subject Non-profit organization en
dc.subject leisure time activities en
dc.subject volunteers en
dc.subject life style en
dc.subject citizens and municipal institutions en
dc.subject communication en
dc.subject strategic planning en
dc.title Vliv činnosti společenské organizace SK Sokol na kvalitu života obyvatel obce Žlutava. cs
dc.title.alternative The impact of SK Sokol organization activities on Zlutava village residents' life quality. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Masariková, Anna
dc.date.accepted 2010-06-22
dc.description.abstract-translated This bachelor work introduces activities of SK Sokol social organization in Zlutava village, its history, development, effect on the life and activation of the small village citizens. The theoretical part of this work is focused on the activities of this non-profit organization. An integral part of this work feature also factors which affect sport, social and cultural life in the country. These factors are represented first of all by volunteers in the organization who work under the auspice of territorially municipal corporation. This bachelor work is focused on the way the communication among involved parties affects the life style of the village community. As a result of this cooperation there is a strategic development of the village in the field of leisure time activities, which is planned based on the citizen's actual needs. The practical part of this work analyses data from a questionnaire focused on spending a leisure time by means of SK Sokol organization. The participants are instructors, gymnasts and other citizens who participate in actions of SK Sokol organization. As a result of the processed data from this questionnaire there is a suggestion of the village strategic plan. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 15138
dc.date.assigned 2010-02-15
utb.result.grade B
local.subject tělovýchovné organizace cs
local.subject sokolské hnutí cs
local.subject Žlutava (Česko) cs
local.subject physical education organizations en
local.subject Sokol movement en
local.subject (Žlutava (Czechia) en


Files in this item

Files Size Format View
pokorníková_2010_bp.pdf 3.107Mb PDF View/Open
pokorníková_2010_vp.doc 49Kb Microsoft Word View/Open
pokorníková_2010_op.doc 47.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account