Život v Domově mládeže očima studentů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Život v Domově mládeže očima studentů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hrbáčková, Karla
dc.contributor.author Šplíchalová, Lucie
dc.date.accessioned 2010-07-19T12:17:39Z
dc.date.available 2010-07-19T12:17:39Z
dc.date.issued 2010-04-29
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/12752
dc.description.abstract Diplomová práce se věnuje tématu života studentů v domově mládeže. Teoretická část práce se opírá o publikace zabývající se výchovou ve volném čase, osobností jedince v období adolescence a procesem socializace jedince. Praktická část práce se pomocí metod kvalitativního výzkumu snaží nazírat na danou problematiku z pohledu studentů, jde tedy o jejich reflexi pobytu v domově mládeže. cs
dc.format 77 s., 8 s. příloh. cs
dc.format.extent 1696886 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject výchova cs
dc.subject volný čas cs
dc.subject pedagogika volného času cs
dc.subject domov mládeže cs
dc.subject adolescence cs
dc.subject socializace cs
dc.subject vrstevnické skupiny cs
dc.subject education en
dc.subject leisure time en
dc.subject leisure time pedagogy en
dc.subject boarding house en
dc.subject adolescence en
dc.subject socialization en
dc.subject peer groups en
dc.title Život v Domově mládeže očima studentů cs
dc.title.alternative Life at boarding house as seen by students en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Masariková, Anna
dc.date.accepted 2010-06-09
dc.description.abstract-translated The thesis is focused on a topic "life of students at boarding house". The theoretical part is based on publications dealing with leisure time education, personality during adolescence and the process of socialization. The practical part is by the method of qualitative research aiming to treat the described problematics from the point of view of students, and therefore it is a reflexion of their stay at boarding house. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/160 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 14228
dc.date.assigned 2010-01-18
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
šplíchalová_2010_dp.pdf 1.618Mb PDF View/Open
šplíchalová_2010_vp.doc 47Kb Microsoft Word View/Open
šplíchalová_2010_op.doc 47Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account