Komunikační strategie agnetury MMI

DSpace Repository

Language: English čeština 

Komunikační strategie agnetury MMI

Show simple item record

dc.contributor.advisor Boledovičová, Viola
dc.contributor.author Valová, Viera
dc.date.accessioned 2010-07-13T17:07:01Z
dc.date.available 2010-07-13T17:07:01Z
dc.date.issued 2006-05-12
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1275
dc.description.abstract -Diplomová práce se zabývá problematikou komunikační strategie v agentuře MMI se sídlem v Píšťanech. -Cílem této práce bylo zanalyzovat současný stav firemní komunikace a navrhnout efektivní řešení jeho vylepšení. -K tomu byla využita odborná literatura a průzkumní sonda mezi částí laické veřejnosti (t.z. mezi stálými návštěvníky). -Zjištěné poznatky byli aplikovány do praxe v podobě návrhú externí a interní komunikace. Jedná se hlavně o projekt vytvoření fan-klubu a návrh schématu organizační struktury. cs
dc.format 98 s., 17 s. obr. príloh cs
dc.format.extent 9059890 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject marketingová komunikace cs
dc.subject komunikační mix cs
dc.subject podniková strategie cs
dc.subject marketingová strategie cs
dc.subject komunikační strategie cs
dc.subject východiska pro tvorbu komunikační strategie cs
dc.subject integrovaná marketingová komunikace cs
dc.subject marketing communication en
dc.subject communication mix en
dc.subject strategy of the company en
dc.subject marketing strategy en
dc.subject communication strategy en
dc.subject point of departure of the communication strategy creation en
dc.subject integrated marketing communication en
dc.title Komunikační strategie agnetury MMI cs
dc.title.alternative Communication strategy in MMI agency en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Gajdůšková, Simona
dc.date.accepted 2006-06-08
dc.description.abstract-translated -The graduation project describes communication strategy in MMI agency based in Piešťany. -The main aim of this project was to analyze the current condition of the company's communication flow and to propose an effective solution for its improvement. -Specialized literature and a survey amongst part of the public (understand regular visitors) were used for this purpose. -Gained knowledge was applied into the daily life of the company in form of proposals of external and internal communication. It means particularly the project of establishing a fan-club and an organization flow chart scheme. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 3991
dc.date.assigned 2006-03-06
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
valová_2006_dp.pdfBlocked 8.640Mb PDF View/Open
valová_2006_vp.doc 41.5Kb Microsoft Word View/Open
valová_2006_op.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account