Násilí mezi odsouzenými, jeho příčiny a projevy.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Násilí mezi odsouzenými, jeho příčiny a projevy.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vaňková, Zdeňka cs
dc.contributor.author Valný, Ivan cs
dc.date.accessioned 2010-07-19T15:27:37Z
dc.date.available 2010-07-19T15:27:37Z
dc.date.issued 2010-03-26 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/12774
dc.description.abstract Tato bakalářská práce si klade za cíl zmapovat situaci násilného jednání odsouzených ve Věznici Vinařice. Pokusit se zjistit příčiny násilného jednání a jeho nejčastější projevy. Dále pokusit se zjistit, jak velká je propast mezi skutečným stavem násilí v této věznici a tím, co je pracovníkům Vězeňské služby známo. V kapitolách č. 1 a č. 2 popisuje vývoj vězeňství v českých zemích a zabývá se společenským problémem násilí jak v obecné rovině, tak ve specifickém prostředí věznic. V kapitolách č. 3 a č. 4 se zaměřuje na Věznici Vinařice, ve které byla provedena analýza dokumentů týkajících se násilí a šetření mezi odsouzenými. cs
dc.format 57 s. cs
dc.format.extent 1104440 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Věznice cs
dc.subject násilí cs
dc.subject agresivita cs
dc.subject odsouzený cs
dc.subject výkon trestu odnětí svobody cs
dc.subject druhý život odsouzených cs
dc.subject napadení cs
dc.subject sebepoškození cs
dc.subject autoagrese cs
dc.subject Prison en
dc.subject violence en
dc.subject aggressiveness en
dc.subject convict en
dc.subject imprisonment en
dc.subject second life of the convicted en
dc.subject assault en
dc.subject self-harming en
dc.subject autoaggression en
dc.title Násilí mezi odsouzenými, jeho příčiny a projevy. cs
dc.title.alternative Violence among convicts, its reasons and features. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Jůzl, Miloslav cs
dc.date.accepted 2010-06-07 cs
dc.description.abstract-translated The main objective of this bachelor work is to map the situation of violent behaviour of convicts in Prison Vinařice. The work tries to specify causes of the violent behaviour and their most frequent symptoms. Furthermore, the work intends to state the gap between the real violence appearance and what is revealed to the professional staff of the prison. Chapter No. 1 and No. 2 describe the development of the prison system in Czech lands and deal with social problems of the violent behaviour in general and in the specific prison environement. Chapter No. 3 and No. 4 are focused on Prison Vinařice, where an analysis of the documents concerning the violent behaviour and its investigation among the convicts was undertaken. en
dc.description.department Katedra aplikovaného práva cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 17106
dc.date.assigned 2009-04-30 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
valný_2010_bp.pdf 1.053Mb PDF View/Open
valný_2010_vp.doc 28.5Kb Microsoft Word View/Open
valný_2010_op.doc 30Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account