Výchovné styly v rodině a škole

DSpace Repository

Language: English čeština 

Výchovné styly v rodině a škole

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jašková, Vendula
dc.contributor.author Cahlíková, Lenka
dc.date.accessioned 2010-07-19T15:48:25Z
dc.date.available 2010-07-19T15:48:25Z
dc.date.issued 2010-05-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/12811
dc.description.abstract Tato práce popisuje výchovné styly v rodině a škole z různých pohledů, od tradiční typologie výchovných stylů až po analyticko-syntetický model způsobu výchovy. Cílem práce je poukázat na výhody a nevýhody výchovných stylů, resp. získat náhled na možné vlivy jednotlivých výchovných stylů na rozvoj dítěte. Úkolem mé bakalářské práce bylo najít odpověď na otázku, zda frekventovaný výchovný styl současného rodinného a školního prostředí je pro vývoj dítěte optimální. Práce je rozdělena na dvě části: teoretickou část (kapitola první až třetí), která zahrnuje obecný přehled o výchově, s důrazem na výchovné styly; a praktickou část (kapitola čtvrtá), která obsahuje případové studie výchovných stylů v rodině a škole. cs
dc.format 64 s., 3 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 548812 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject výchova cs
dc.subject rodina cs
dc.subject škola cs
dc.subject výchovné styly cs
dc.subject autokratický cs
dc.subject liberální cs
dc.subject demokratický cs
dc.subject celkový způsob výchovy cs
dc.subject model dvou dimenzí cs
dc.subject analyticko-syntetický model cs
dc.subject education en
dc.subject family en
dc.subject school en
dc.subject educational styles en
dc.subject autocratic en
dc.subject liberal en
dc.subject democratic en
dc.subject general style of education en
dc.subject two-dimensional model en
dc.subject analytic-synthetic model en
dc.title Výchovné styly v rodině a škole cs
dc.title.alternative The styles of education in a family and at school en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Mazánková, Libuše
dc.date.accepted 2010-06-08
dc.description.abstract-translated This work is describing educational styles in family and at school from different points of view, from traditional educational style typology up to analytic-synthetic model of education. The aim of the work is to point to advantages and disadvantages of educational styles and to understand possible influences of particular styles of education on child's development. The submission of my bachelor work was to find the answer to the question, if frequent educational style of contemporary family and school environment is optimal for child's development. The work is divided in two parts: theoretical part (chapters 1 to 3) which involves general summary of education, with the intention of educational styles; and practical part (chapter 4) which contains case studies of educational styles in the family and at school. en
dc.description.department Katedra pedagogiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 14476
dc.date.assigned 2009-04-30
utb.result.grade A
local.subject rodinná výchova cs
local.subject didaktika školní cs
local.subject family education en
local.subject classroom didactics en


Files in this item

Files Size Format View
cahlíková_2010_bp.pdf 535.9Kb PDF View/Open
cahlíková_2010_vp.doc 29Kb Microsoft Word View/Open
cahlíková_2010_op.doc 27Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account