Absolventi vysokých škol na trhu práce

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Absolventi vysokých škol na trhu práce

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hozová, Leona cs
dc.contributor.author Kršková, Šárka cs
dc.date.accessioned 2010-07-19T15:49:09Z
dc.date.available 2010-07-19T15:49:09Z
dc.date.issued 2010-05-05 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/12814
dc.description.abstract Tato bakalářská práce na téma Absolventi vysokých škol na trhu práce je tvořena částí teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá postavením absolventů vysokých škol na trhu práce, příčinami nezaměstnanosti absolventů vysokých škol a důsledky tohoto stavu. Praktická část je realizována pomocí kvalitativního výzkumu, který se zabývá absolventy vysokých škol na trhu práce. Tento výzkum byl zaměřen na absolventy vysokých škol, kte-ří jsou v evidenci na Úřadu práce v Olomouci. Hlavním cílem výzkumu bylo zjistit, jaká byla představa absolventů vysokých škol před nebo během studia na jejich uplatnění na trhu práce a jaká je jejich reálná možnost uplatnění z jejich pohledu v daném vystudova-ném oboru nyní a v čem absolventi shledávají příčinu své nezaměstnanosti. cs
dc.format 64 s., 27 s. příloh cs
dc.format.extent cs
dc.format.mimetype cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Absolvent cs
dc.subject vysoká škola cs
dc.subject trh práce cs
dc.subject nezaměstnanost cs
dc.subject úřad práce cs
dc.subject nástroje aktivní politiky zaměstnanosti cs
dc.subject Graduate en
dc.subject University en
dc.subject employment market en
dc.subject unemployment en
dc.subject Job centre en
dc.subject instruments of ac-tive labour-market policy en
dc.title Absolventi vysokých škol na trhu práce cs
dc.title.alternative Graduates in the Labor Market. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kašpárková, Svatava cs
dc.date.accepted 2010-06-16 cs
dc.description.abstract-translated This bachelor work is focused on the theme of university graduates at the employment market. There are two parts-theoretical and practical. In the theoretical part I am looking into the position of university graduates at the em-ployment market, the causes of unemployment of them and effects of this problem. Practical part is worked out with the help of qualitative research focused on university graduates at the employment market. This research was based on university graduates , who are in the evidence of the Job centre in Olomouc. The main aim was to find out what the idea of future position was before or during their studies and what their actual possibi-lities are and where they find the cause of their unemployment. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 14314
dc.date.assigned 2010-01-18 cs
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
kršková_2010_bp.pdf 1.783Mb PDF View/Open
kršková_2010_vp.doc 50.5Kb Microsoft Word View/Open
kršková_2010_op.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account