Edukace dítěte se specifickými vzdělávacími potřebami a dlouhodobým zdravotním znevýhodněním

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Edukace dítěte se specifickými vzdělávacími potřebami a dlouhodobým zdravotním znevýhodněním

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kašpárková, Svatava cs
dc.contributor.author Kočí, Zuzana cs
dc.date.accessioned 2010-07-19T15:49:32Z
dc.date.available 2010-07-19T15:49:32Z
dc.date.issued 2010-05-05 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/12816
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou výchovy a vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Teoretická část je zaměřena na možnosti jejich integrace, reedukace i související legislativní rámec, část je věnována stavu jejich psychiky. Práce se blíže věnuje žákům se specifickými poruchami učení a dětem dlouhodobě zdravotně znevýhodněným, neboť v rámci praktické části je na základě výsledků pozorování a rozborů rozhovorů zpracována případová studie dívky s těmito problémy. cs
dc.format 63 s., 23 s. příloh cs
dc.format.extent 1116679 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject edukace cs
dc.subject dítě se speciálními vzdělávacími potřebami cs
dc.subject rámcový vzdělávací program cs
dc.subject specifické poruchy učení cs
dc.subject individuální vzdělávací plán cs
dc.subject integrace cs
dc.subject legislativní rámec vzdělávání cs
dc.subject sebehodnocení cs
dc.subject sebevědomí cs
dc.subject education en
dc.subject child with special educational needs en
dc.subject framework educational program en
dc.subject specific learning disabilities en
dc.subject integration en
dc.subject legislative framework of education en
dc.subject self-appraisal en
dc.subject self-confidence en
dc.title Edukace dítěte se specifickými vzdělávacími potřebami a dlouhodobým zdravotním znevýhodněním cs
dc.title.alternative Education of child with specific educational needs and long-term health disadvantage en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Machů, Eva cs
dc.date.accepted 2010-06-17 cs
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with the problems of the education and schooling of the children with special educational needs. The theoretical part is specialized on the possibility of their integration, reeducation and also related legislative frame, other part is devoted to the posi-tion of their psyche. The thesis is more closely applying to pupils with specific disorders in learning and to children who have been health disadvantaged in the long term, because in frame of the practical part is processed a case study of a girl with those problems on the basis of results of observation and analysis of interviews. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 14904
dc.date.assigned 2010-02-10 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
kočí_2010_bp.pdf 1.064Mb PDF View/Open
kočí_2010_vp.doc 47Kb Microsoft Word View/Open
kočí_2010_op.doc 49Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account