Školní mládež a její vztah k návykovým látkám

DSpace Repository

Language: English čeština 

Školní mládež a její vztah k návykovým látkám

Show simple item record

dc.contributor.advisor Musil, Jiří
dc.contributor.author Plášková, Jana
dc.date.accessioned 2010-07-19T15:57:17Z
dc.date.available 2010-07-19T15:57:17Z
dc.date.issued 2010-04-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/12821
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na dospívající jedince a jejich vztah k návykovým látkám. Teoretická část nabízí vysvětlení souvisejících pojmů, které se týkají drogové problematiky. Je rozdělena do šesti kapitol, které se věnují vymezení základních pojmů, klasifikaci návykových látek, školní mládeži a rodině ve vztahu k návykovým látkám, odborné pomoci a prevenci. Praktická část je zaměřena na kvalitativní výzkum, kde je zkoumáno, jaký je vývoj závislosti na drogách u dospívajících jedinců, a které motivy je vedly k abstinenci. Stěžejní částí výzkumu je pět případových studií toxikomanů, v nichž je prezentována jejich osobní a rodinná historie s přehledem o vývoji drogové závislosti a motivech, které je dovedly k abstinenci. Studie ukazují, jak dospívající jedinci vnímali závislost v minulosti a jak jim tato zkušenost změnila postoje k současnému životu. cs
dc.format 85 s., 5 s. text. příloh cs
dc.format.extent 3271756 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Adolescent cs
dc.subject toxikoman cs
dc.subject narkoman cs
dc.subject závislost cs
dc.subject droga cs
dc.subject motiv cs
dc.subject abstinence cs
dc.subject postoj cs
dc.subject Adolescent en
dc.subject drug-user en
dc.subject narcomaniac en
dc.subject addiction en
dc.subject drug en
dc.subject motive en
dc.subject abstinence en
dc.subject posture en
dc.title Školní mládež a její vztah k návykovým látkám cs
dc.title.alternative School children and their relation to addictive drugs en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Machů, Eva
dc.date.accepted 2010-06-07
dc.description.abstract-translated This diploma work is focused on adolescent individuals and their relationship to addictive drugs. The theoretical part provides the reader with an explanation of the terms connected with the problems of drug addiction. It is divided in six chapters dealing with definitions of basic terms, classification of addictive drugs, school children, their families and their relationship to the addictive drugs, expert assistance and prevention. The practical part is aimed at the qualitative research examining the development of drug addiction among adolescent individuals and the motives leading to their abstinence. Fundamental part of the research is represented by five case studies of the drug addicts. These studies show their family history containing the summary of the development of their drug addiction and the motives leading to their abstinence. The studies manifest how the adolescent individuals perceived their addiction in the past and how this experience has changed their attitude to their present life. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/160 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 14139
dc.date.assigned 2010-01-14
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
plášková_2010_dp.pdf 3.120Mb PDF View/Open
plášková_2010_vp.doc 43Kb Microsoft Word View/Open
plášková_2010_op.doc 48Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account