Výskyt bakterií mléčného kvašení ve víně

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Výskyt bakterií mléčného kvašení ve víně

Show simple item record

dc.contributor.advisor Buňková, Leona
dc.contributor.author Lišková, Simona
dc.date.accessioned 2010-07-19T15:58:48Z
dc.date.available 2010-07-19T15:58:48Z
dc.date.issued 2010-05-25
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/12826
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá výskytem mikroorganismů ve víně a jejich vlivem na výslednou kvalitu produktu. Práce obsahuje také základní poznatky z hlediska výroby a složení vína. Důraz je však kladen na výskyt mikroorganismů ve víně (bakterie mléčného kvašení, bakterie octového kvašení, kvasinky a plísně), které se jednak uplatňují v technologii výro-by vín, ale které mohou mít negativní vliv na výsledný produkt. Největší část byla věnová-na bakteriím mléčného kvašení, které právě mohou mít pozitivní i negativní vliv při výrobě vína. cs
dc.format 52 s. cs
dc.format.extent 2431820 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject mikroorganismy cs
dc.subject víno cs
dc.subject bakterie mléčného kvašení cs
dc.subject bakterie octového kvašení cs
dc.subject kvasinky cs
dc.subject plísně cs
dc.subject microorganisms en
dc.subject wine en
dc.subject lactic acid bacteria en
dc.subject acetic acid bacteria en
dc.subject yeasts en
dc.subject fungi en
dc.title Výskyt bakterií mléčného kvašení ve víně cs
dc.title.alternative Occurrence lactic acid bacteria in wine en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hanuštiak, Pavel
dc.date.accepted 2010-06-08
dc.description.abstract-translated This work deals with appearance of microorganisms in wine and their influence on resulting product quality. The thesis also contains basic knowledge about production and com-position of wine, however, the accent is especially put on microorganisms attended in wine (lactic acid bacteria, acetic bacteria, yeasts and fungi) which can be applied in wine produ-cing technologies and which can also have negative influence on final product. Therefore, the biggest part is focused on lactic acid bacteria which can just have both positive and negative influence on wine production. en
dc.description.department Ústav technologie a mikrobiologie potravin cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/144 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Chemistry and food technologies en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and food technologies en
dc.identifier.stag 14911
dc.date.assigned 2010-02-11
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
lišková_2010_bp.pdf 2.319Mb PDF View/Open
lišková_2010_op.doc 32Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account