Vliv vzdělání na etnické předsudky

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vliv vzdělání na etnické předsudky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hladík, Jakub
dc.contributor.author Šimarová, Jiřina
dc.date.accessioned 2010-07-19T16:27:11Z
dc.date.available 2010-07-19T16:27:11Z
dc.date.issued 2010-05-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/12864
dc.description.abstract Obsah mé bakalářské práce je věnován tématu etnických předsudků v naší společnosti. Zaměřuje se na vlivy, které se na jejich vzniku podílejí a snaží se výzkumem vybraného vzorku populace zjistit, zda ovlivňuje rozdílný stupeň dosaženého vzdělání jedince jeho postoj k soužití s jinými etniky. Výzkum se rovněž zaměří na další možné vlivy na etnické předsudky jako je odlišné pohlaví a věk respondentů. Tato práce se dělí na dvě části: část teoretickou a část praktickou. Teoretická část se bude orientovat na popis základních pojmů v oblasti konfrontace různých etnik, na jejich vznik a podstatu, praktická část se pak bude zabývat řešením výzkumných problémů, plněním stanovených cílů, možnými výstupy a ověřováním vyslovených hypotéz. cs
dc.format 74 stran cs
dc.format.extent 13930188 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject etnikum cs
dc.subject postoj cs
dc.subject předsudek cs
dc.subject rasa cs
dc.subject rasismus cs
dc.subject vzdělání cs
dc.subject soužití cs
dc.subject tolerance cs
dc.subject pochopení cs
dc.subject nenávist cs
dc.subject zloba cs
dc.subject pohrdání cs
dc.subject mezilidské vztahy cs
dc.subject národnostní menšiny cs
dc.subject jedinec cs
dc.subject společnost cs
dc.subject národ cs
dc.subject multikulturalismus cs
dc.subject xenofobie cs
dc.subject ethnic en
dc.subject position en
dc.subject prejudice en
dc.subject race en
dc.subject racism en
dc.subject education en
dc.subject coexistence en
dc.subject toleration en
dc.subject understanding en
dc.subject hate en
dc.subject wrath en
dc.subject contempt en
dc.subject human relations en
dc.subject minority groups en
dc.subject individual en
dc.subject society en
dc.subject nation en
dc.subject ethnic culture en
dc.subject xenophobia en
dc.title Vliv vzdělání na etnické předsudky cs
dc.title.alternative Influence of education on ethnic prejudices en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Řeháčková, Helena
dc.date.accepted 2010-06-23
dc.description.abstract-translated Subject of my bacholory work is dedicated to ethnic prejudices in our society. It focuses at influences which causes their inception and tries to read from choice specimen whether different scale of individual's education works his position at coexistence with others ethnics. Research also focuses at another possible influences of ethnic prejudices as informant's different sexes and age. This work is divided on two parts: theoretical part and practical part. Theoretical part will take bearings on definition fundamental notions in sphere of different ethnic confrontation, on their inception and root, practical part will deal with resolution of experimental problems, performances of given purposes, possible resolutions and verification decided hypotheses. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 15159
dc.date.assigned 2010-02-15
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
šimarová_2010_bp.pdf 13.28Mb PDF View/Open
šimarová_2010_vp.doc 47Kb Microsoft Word View/Open
šimarová_2010_op.doc 46.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account