Příčiny delikvence dětí a mládeže

DSpace Repository

Language: English čeština 

Příčiny delikvence dětí a mládeže

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vykopalová, Hana
dc.contributor.author Folta, Josef
dc.date.accessioned 2010-07-19T16:40:17Z
dc.date.available 2010-07-19T16:40:17Z
dc.date.issued 2010-05-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/12889
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá příčinami delikvence u dětí a mládeže. V teoretické části je popsána základní terminologie, uvedeny jsou biologické a psychologické příčiny delikven-ce, především dědičnost, vrozené dispozice, dále osobnostní předpoklady. Dále se práce zabývá sociokulturními příčinami, popsána je funkce rodiny a její selhávání, rizikové pro-středí výchovných institucí, nedostatky náhradní výchovné péče, vliv rizikových společen-ských skupin a negativní působení médií na mladé lidi. Praktickou část tvoří kvantitativní výzkum příčin delikvence u dětí a mládeže formou dotazníkového šetření. cs
dc.format 65 s., 5 s. příloh cs
dc.format.extent 1418482 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject delikvence cs
dc.subject delikventní chování cs
dc.subject výchovné instituce cs
dc.subject rizikové společenské skupiny cs
dc.subject působení médií cs
dc.subject delinquency en
dc.subject delinquent behavior en
dc.subject educational institutions en
dc.subject risk social groups en
dc.subject influence of media en
dc.title Příčiny delikvence dětí a mládeže cs
dc.title.alternative Causes of delinquency among children and juvenils en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Machů, Eva
dc.date.accepted 2010-06-22
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis discusses on the causes of deliquency among children and juvenils. In the theoretical part is described the basic terminology, biological and psychological causes of delinquency in particular inheritance, innate dispositions, as well as personal skills. Then the paper deals with the socio-cultural causes, described is also the function of the family and its failure, the risk environment of educational institutions, educational shortcomings of alternative care, the influence of the high-risk social groups and the negative effects of media on young people. The practical part consists of quantitative research on the causes of deliquency among children and juvenils, implemented by questionnaire. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 7947
dc.date.assigned 2010-01-21
utb.result.grade D
local.subject kriminalita mládeže cs
local.subject juvenile delinquency en


Files in this item

Files Size Format View
folta_2010_bp.pdf 1.352Mb PDF View/Open
folta_2010_vp.doc 252Kb Microsoft Word View/Open
folta_2010_op.doc 47.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account