Meze a možnosti enviromentálního vzdělávání ve veřejné správě

DSpace Repository

Language: English čeština 

Meze a možnosti enviromentálního vzdělávání ve veřejné správě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Máchal, Aleš
dc.contributor.author Čáslavová, Radka
dc.date.accessioned 2010-07-13T17:11:54Z
dc.date.available 2010-07-13T17:11:54Z
dc.date.issued 2006-04-19
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1289
dc.description.abstract Cílem této práce je zmapování současného stavu úrovně environmentálního vzdělávání ve veřejné správě a zkoumání možností a mezí tohoto vzdělávání. V teoretické části jsem nastínila historii a pojmy environmentálního vzdělávání (cíle, východiska, obsah, zákony). Druhá část se zabývá environmentálním vzděláváním v Jihomoravském kraji. Dotazníkové šetření zkoumá míru proškolení veřejné správy jihomoravského kraje a postoje úředníků k principům trvale udržitelného života. cs
dc.format 65 s. cs
dc.format.extent 4223450 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject environmentální vzdělávání cs
dc.subject veřejná správa cs
dc.subject státní správa cs
dc.subject samospráva cs
dc.subject environmental education en
dc.subject public administration en
dc.title Meze a možnosti enviromentálního vzdělávání ve veřejné správě cs
dc.title.alternative Limits of and possibilities for environmental education in public administration en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Sýkora, Petr
dc.date.accepted 2006-06-21
dc.description.abstract-translated The aim of this work is to present the level of environmental education in public administration in Czech Republic and to investigate the possibilities and limits of this education. In the theoretical part I implied the history and conceptions of environmental education (aims, resources, content, laws). The second part deals with the environmental education in South Moravian region. The questionnaire was used to investigate the level of knowledge of public administration and attitudes of clerks to the principles of sustainability. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 2024
dc.date.assigned 2005-04-15
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
čáslavová_2006_bp.pdf 4.027Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account