Kvalita života rodičů pečujících o dítě s mentálním postižením

DSpace Repository

Language: English čeština 

Kvalita života rodičů pečujících o dítě s mentálním postižením

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vávrová, Soňa
dc.contributor.author Morysová, Lucie
dc.date.accessioned 2010-07-19T16:57:20Z
dc.date.available 2010-07-19T16:57:20Z
dc.date.issued 2010-05-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/12920
dc.description.abstract Ve své bakalářské práci se zabývám kvalitou ţivota pečujících rodičů o dítě s mentálním postiţením. V teoretické části charakterizuji zdravotní postiţení, zaměřuji se hlavně na mentální a kombinované postiţení. Věnuji se také rodině s dítětem s postiţením. A kvalitě ţivota, nejprve obecně a poté se zabývám kvalitou ţivota pečujících rodičů. Ve své praktické části provádím výzkumné šetření o tom, jaký vliv má péče o dítě s mentálním postiţením na kvalitu ţivota pečujících rodičů. cs
dc.format 64 s., 6 s. cs
dc.format.extent 1466269 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject mentální postižení cs
dc.subject kombinované postižení cs
dc.subject rodina cs
dc.subject rodina a dítě se zdravotním postižením cs
dc.subject kvalita života cs
dc.subject kvalita života pečujících osob cs
dc.subject mental disability en
dc.subject multiple disabilities en
dc.subject family en
dc.subject family with a child with disabilities en
dc.subject quality of life en
dc.subject guality of life of caring parents en
dc.title Kvalita života rodičů pečujících o dítě s mentálním postižením cs
dc.title.alternative The Quality of Life of Parents Taking Care of Mentally Challenged Children en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Opatrný, Pavel
dc.date.accepted 2010-06-14
dc.description.abstract-translated In my thesis I deal with the quality of life of parents caring for children with mental disabilities. The theoretical part describes the disability, focus on the mental and multiple disabilities. I also deal with the family with a child with disabilities. And then I deal with quality of life, first generally and then I deal with the quality of life of caring parents. In my practice part I am doing research about the impact of the care of a child with mental disability on quality of life of caring parents. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 14330
dc.date.assigned 2010-01-18
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
morysová_2010_bp.pdf 1.398Mb PDF View/Open
morysová_2010_vp.doc 50.5Kb Microsoft Word View/Open
morysová_2010_op.doc 50Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account