Mateřství a bariéry

DSpace Repository

Language: English čeština 

Mateřství a bariéry

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hozová, Leona
dc.contributor.author Maděrová, Kateřina
dc.date.accessioned 2010-07-19T16:58:14Z
dc.date.available 2010-07-19T16:58:14Z
dc.date.issued 2010-05-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/12922
dc.description.abstract Matky na mateřské dovolené zažívají kromě radosti i každodenní starosti, mají své specifické problémy. Teoretická část této práce se věnuje možným překážkám v prožívání mateřství, se kterými se maminky mohou setkat, jako je například poporodní deprese či sociální izolace, zamýšlí se nad prorodinnou politikou a slaďováním rodinné a pracovní role rodičů, poukazuje na potřeby žen na mateřské dovolené. Praktická část je zaměřena na výzkum mobility maminek s kočárky ve Zlíně, s cílem podat obrázek o tom, jak vnímají případné bariéry a to nejen bariéry architektonické, ale i bariéry v myšlení lidí. cs
dc.format 77 s., 7 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 3275666 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject mateřství cs
dc.subject rodina cs
dc.subject žena na mateřské dovolené cs
dc.subject prorodinná politika cs
dc.subject bariéry cs
dc.subject mobilita cs
dc.subject motherhood en
dc.subject family en
dc.subject a woman on maternity leave en
dc.subject pro-family policy en
dc.subject barriers en
dc.subject mobility en
dc.title Mateřství a bariéry cs
dc.title.alternative Motherhood and barriers en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šťastná, Jarmila
dc.date.accepted 2010-06-18
dc.description.abstract-translated Mothers on maternity leave in addition to experiencing joy and everyday concerns, have their own specific problems. The theoretical part of this bachelor thesis deals with potential barriers to the experience of motherhood, which the mother may encounter, such as postnatal depression or social isolation, a discussion of pro-family policy and seeking synergy between family and work roles of parents, highlights the needs of women on maternity leave. The practical part focuses on research mobility with baby carriages in city Zlín, in order to submit a picture of how they perceive any barriers not only of architectural barriers, but barriers in people's minds. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 14963
dc.date.assigned 2010-02-11
utb.result.grade A
local.subject bezbariérový přístup cs
local.subject dětské kočárky cs
local.subject Zlín (Česko) cs
local.subject barrier-free access en
local.subject baby carriages en
local.subject Zlín (Czechia) en


Files in this item

Files Size Format View
maděrová_2010_bp.pdf 3.123Mb PDF View/Open
maděrová_2010_vp.doc 50Kb Microsoft Word View/Open
maděrová_2010_op.doc 49.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account