Źivotní styl ve stáří

DSpace Repository

Language: English čeština 

Źivotní styl ve stáří

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šalenová, Eva
dc.contributor.author Jančíková, Iva
dc.date.accessioned 2010-07-19T17:04:30Z
dc.date.available 2010-07-19T17:04:30Z
dc.date.issued 2010-04-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/12930
dc.description.abstract Tématem bakalářské práce je současný životní styl seniorů. Teoretická část v první kapitole vymezuje pojmy životní styl a stáří. Druhá kapitola popisuje vnitřní determinanty životního stylu a kapitola třetí se zabývá determinanty vnějšího životního stylu ve stáří. Praktická část obsahuje vlastní výzkum. Jde o kvalitativní výzkum, jehož cílem je hledání odpovědi na otázku, kterým determinantům životního stylu přikládají sami senioři největší význam. cs
dc.format 77 s. cs
dc.format.extent 1812184 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Životní styl cs
dc.subject senior cs
dc.subject stáří cs
dc.subject determinanty cs
dc.subject Lifestyle en
dc.subject old age pensioner en
dc.subject age en
dc.subject determinants en
dc.title Źivotní styl ve stáří cs
dc.title.alternative Lifestyle in old age en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Nováková, Radana
dc.date.accepted 2010-06-23
dc.description.abstract-translated The theme of my work is the contemporary lifestyle of old age pensioners. The theoretical part in the first chapter defines the concepts of lifestyle and age. The second chapter describes the inner life-style determinants and third chapter deals with determinants out-side lifestyle in old age. The practical part contains its own research. It is a qualitative research aimed at finding answers to the question of which determinants of lifestyle the seniors attribute with having the greatest importance themselves. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 14886
dc.date.assigned 2010-02-10
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
jančíková_2010_bp.pdf 1.728Mb PDF View/Open
jančíková_2010_vp.doc 49Kb Microsoft Word View/Open
jančíková_2010_op.doc 46.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account