Domácí násilí - ochrana oběti a eliminace agresora v policejní praxi

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Domácí násilí - ochrana oběti a eliminace agresora v policejní praxi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Palovčíková, Geraldina
dc.contributor.author Dohnalík, Martin
dc.date.accessioned 2010-07-19T17:04:37Z
dc.date.available 2010-07-19T17:04:37Z
dc.date.issued 2010-03-26
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/12931
dc.description.abstract Bakalářská práce reaguje na novou právní úpravu ve vztahu k oprávnění Policie České republiky. K 1.1.2009 vstoupil v platnost zákon č. 273/2008 Sb., o Policii ČR, který v §§ 44 až 47 upravuje oprávnění rozhodnout o vykázání ze společného obydlí a zákazu stupu do něj. V bakalářské práci jsou definovány základní pojmy a specifikována současná právní úprava. Je zpracována problematika policejního zákroku při zjištění skutečností, nasvědčujících tomu, že došlo k incidentu se znaky domácího násilí a to od komunikace s účastníky až k využití vlastního institutu vykázání. Poukazuje na možná rizika a současně uvádí i způsob řešení nestandardních situací tak, jak byly dosud zaznamenány po nabytí platnosti zákona č. 273/2008 Sb.,o Policii ČR. Součástí bakalářské práce je případová studie domácího násilí. cs
dc.format 51 s. cs
dc.format.extent 286402 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Domácí násilí cs
dc.subject oběť cs
dc.subject agresor cs
dc.subject ochrana oběti cs
dc.subject eliminace agresora cs
dc.subject útok cs
dc.subject násilná osoba cs
dc.subject ohrožená osoba cs
dc.subject pomoc oběti cs
dc.subject společné obydlí cs
dc.subject vykázání cs
dc.subject předběžné opatření cs
dc.subject soud cs
dc.subject sociálně-právní ochrana dětí cs
dc.subject mladistvý cs
dc.subject nezletilý cs
dc.subject Domestic violence en
dc.subject victim en
dc.subject aggressor en
dc.subject victim protection en
dc.subject elimination of the aggressor en
dc.subject attack en
dc.subject violent person en
dc.subject the person at risk en
dc.subject help victims en
dc.subject common dwellings en
dc.subject expulsion en
dc.subject precaution en
dc.subject the court en
dc.subject social and legal protection of children en
dc.subject juvenile en
dc.subject minor en
dc.title Domácí násilí - ochrana oběti a eliminace agresora v policejní praxi cs
dc.title.alternative Domestic violence - protection of the victim and the removal of the agressor in police practice en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Durdík, Tomáš
dc.date.accepted 2010-06-16
dc.description.abstract-translated The Bachelor thesis responds to the new legislation in relation to the approval of the Police of the Czech Republic. The Police Act No. 273/2008 Coll. came into force on 1/1/2009. This provides the permissions to decide about the expulsion from a common dwelling and prohibiton of entry to it in §§ 44-47. The bachelor work defines the basic concepts and specifies the current legislation. The issue of police intervention in fact-finding is handled, suggesting that an incident with the signs of domestic violence took place, i.e. from communication with the participants, to the use of the instutute's expulsion. This thesis points to the potential risks and it also provides methods of settling of non-standard situations just as they have been reported after the entry into force of Police Act No. 273/2008 Coll. There is also a case study of domestic violence presented. en
dc.description.department Katedra psychologie cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 14506
dc.date.assigned 2009-04-30
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
dohnalík_2010_bp.pdf 279.6Kb PDF View/Open
dohnalík_2010_vp.doc 30Kb Microsoft Word View/Open
dohnalík_2010_op.doc 32Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account