Kvalita života z pohledu odsouzených

DSpace Repository

Language: English čeština 

Kvalita života z pohledu odsouzených

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lazarová, Bohumíra
dc.contributor.author Palko, Vladimír
dc.date.accessioned 2010-07-19T17:04:48Z
dc.date.available 2010-07-19T17:04:48Z
dc.date.issued 2009-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/12932
dc.description.abstract Diplomová práce nazvaná ?Kvalita života z pohledu odsouzených? se věnuje životní spokojenosti odsouzených mužů ve Věznici Příbram. Je zde uvedeno obecné pojetí pojmu kvality života, životní spokojenosti a zdraví. Diplomová práce také zahrnuje historii trestu a trestání a vlastní průběh penitenciárního procesu. Rovněž je zde shrnut pojem resocializace, evropská vězeňská pravidla, programy zacházení s odsouzenými, práva a povinnosti odsouzených a specifika Věznice Příbram. Empirická část přináší výsledky výzkumného šetření zaměřeného na zjišťování životní spokojenosti vybraných odsouzených ve Věznici Příbram a to: v oblastech zdraví a osobní hygieny, volného času a osobního rozvoje, práce a finanční situace a poslední oblastí je rodina a sociální prostředí. cs
dc.format 103 s. cs
dc.format.extent 660451 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject kvalita života cs
dc.subject odsouzený cs
dc.subject výkon trestu odnětí svobody cs
dc.subject resocializace cs
dc.subject životní spokojenost cs
dc.subject nespokojenost cs
dc.subject quality of life en
dc.subject convict en
dc.subject execution of custodial sentence en
dc.subject resocializace en
dc.subject life satisfaction en
dc.subject dissatisfaction en
dc.title Kvalita života z pohledu odsouzených cs
dc.title.alternative Quality of life from Condemneds en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Jůzl, Miloslav
dc.date.accepted 2010-01-13
dc.description.abstract-translated A diploma work named ?Quality of life from Condemneds? Sight? is addressed to life satisfaction of convict men in Prison Příbram. There is indicated a general concept of life quality, life satisfaction and health there. The thesis also includes punishment history, sentencing and its own procedure of penal process. There is summary of resocializace definition, European prison rules, programmes dealing with condemned, rights and duties of convict men and Prison Pribram specification. An empirical part brings findings of investigative examination aimed at detection of life satisfaction of elected condemned in Prison Pribram, especially in: an area of health and personal hygiene, freetime and personal development, work and a financial situation and the last part is family and social environment. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/157 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1015959
dc.date.assigned 2007-11-30
utb.result.grade B
local.subject vězni cs
local.subject kvalita života cs
local.subject zdraví cs
local.subject penitenciární praxe cs
local.subject dějiny cs
local.subject Věznice Příbram cs
local.subject prisoners en
local.subject quality of life en
local.subject health en
local.subject penitentiary practice en
local.subject history en
local.subject Prison Příbram en


Files in this item

Files Size Format View
palko_2010_dp.pdf 644.9Kb PDF View/Open
palko_2010_vp.doc 27Kb Microsoft Word View/Open
palko_2010_op.doc 28.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account