Podstata a význam smyslu života

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Podstata a význam smyslu života

Show simple item record

dc.contributor.advisor Musil, Jiří
dc.contributor.author Málková, Jana
dc.date.accessioned 2010-07-19T17:11:49Z
dc.date.available 2010-07-19T17:11:49Z
dc.date.issued 2010-05-05
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/12945
dc.description.abstract Bakalářská práce na téma Podstata a význam smyslu života pojednává o smyslu života s aspektem kladeným na lidské cíle, motivaci a hodnoty. Dále poukazuje na význam logo-terapie ve smyslu života a komunikaci v sociální práci, existenciální osamělost a ztrátu smyslu života. Bakalářská práce vytváří souvislý přehled teoretických východisek, jež jsou těsně spjaty s vytvářením smyslu života a jež náš smysl života ovlivňují. V praktické části analyzuje smysl života u studentů vysokých škol ve Zlínském kraji s důrazem kladeným na jejich cíle, hodnoty a motivaci s cílem podat ucelený pohled na vnímání smyslu života u studentů, jejich hodnotovou orientaci a cílesměrnost v období mladé dospělosti. cs
dc.format 65 s., 3 s. příloh. cs
dc.format.extent 731267 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject smysl života cs
dc.subject existence cs
dc.subject odpovědnost cs
dc.subject svoboda cs
dc.subject cíle cs
dc.subject hodnotová orientace cs
dc.subject motivace cs
dc.subject logoterapie cs
dc.subject existenciální osamělost cs
dc.subject ztráta smyslu života cs
dc.subject meaning of life en
dc.subject existence en
dc.subject responsibility en
dc.subject freedom en
dc.subject goals en
dc.subject value orientation en
dc.subject motivation en
dc.subject logotherapy en
dc.subject existential loneliness en
dc.subject loss of meaning in life en
dc.title Podstata a význam smyslu života cs
dc.title.alternative The nature and importance of the meaning of life en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Chudý, Štefan
dc.date.accepted 2010-06-24
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis on the topic of nature and the importance of the meaning of life is about the meaning of life imposed on the aspect of human goals, motivation and values. Further highlights the importance of logotherapy in the meaning of life and communication in so-cial work, existential loneliness and loss of meaning in life. Bachelor thesis provides a co-herent overview of theoretical points that are closely associated with the creation of mea-ning in life and which affect our sense of life. The practical part analyzes the meaning of life for university students in the Zlin region with emphasis on their goals, values and mo-tivation to give a comprehensive picture of the perception of the meaning of life for stu-dents, their value orientation and towards the goal during young adulthood. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 14967
dc.date.assigned 2010-02-11
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
málková_2010_bp.pdf 714.1Kb PDF View/Open
málková_2010_vp.doc 43.5Kb Microsoft Word View/Open
málková_2010_op.doc 49.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account