Intervenční centra pro oběti domácího násilí - zkušenosti a poznatky za 2007-2009

DSpace Repository

Language: English čeština 

Intervenční centra pro oběti domácího násilí - zkušenosti a poznatky za 2007-2009

Show simple item record

dc.contributor.advisor Palovčíková, Geraldina
dc.contributor.author Rousová, Alena
dc.date.accessioned 2010-07-19T17:12:06Z
dc.date.available 2010-07-19T17:12:06Z
dc.date.issued 2010-04-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/12946
dc.description.abstract Diplomová práce je věnována intervenčním centrům, která představují nový typ služby sociální prevence a která svojí činností přispívají k řešení tak závažného celospolečenského problému, jakým je domácí násilí. Cílem práce je představit činnost, služby a poslání intervenčních center a na základě poznatků a zkušeností z prvních let působení zhodnotit, zda se jim daří stanovené cíle a poslání naplnit. Pozornost je věnována preventivně zaměřeným aktivitám intervenčních center, které přispívají k vyšší informovanosti a předcházení výskytu domácího násilí ve společnosti. cs
dc.format 111 s. cs
dc.format.extent 1458445 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Domácí násilí cs
dc.subject oběť cs
dc.subject agresor cs
dc.subject sociálně - patologické jevy cs
dc.subject intervenční centrum cs
dc.subject rodina cs
dc.subject nevládní neziskové organizace cs
dc.subject společnost cs
dc.subject legislativa cs
dc.subject pomoc obětem domácího násilí cs
dc.subject partnerský vztah cs
dc.subject krizová intervence cs
dc.subject sociální služby cs
dc.subject Domestic violence en
dc.subject victim en
dc.subject agressor en
dc.subject socially - pathological phenomena en
dc.subject intervention centre en
dc.subject family en
dc.subject non - governmental non ? profit making organizations en
dc.subject society en
dc.subject legislation en
dc.subject help for victims of domestic violence en
dc.subject relationship en
dc.subject crisis intervention en
dc.subject social services en
dc.title Intervenční centra pro oběti domácího násilí - zkušenosti a poznatky za 2007-2009 cs
dc.title.alternative Intervention centers for victims of domestic violence-experience and knowledge for 2007-2009 en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Plšková, Alena
dc.date.accepted 2010-05-12
dc.description.abstract-translated The dissertation is devoted to the intervention centers, which represent a new type of social prevention services and whose activities contribute to the solution of the very serious all-society problem which is domestic violence. The aim is to present the activities, services and mission of intervention centers and based on experience from the first years of operation to assess whether they manage to achieve the aims and the function. The attention is dedicated to prevention and also preventively oriented activities of intervention centers, which contribute to greater awareness and prevention of domestic violence in society. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/157 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1015983
dc.date.assigned 2007-11-30
utb.result.grade A
local.subject pomoc obětem cs
local.subject domácí násilí cs
local.subject intervenční centra cs
local.subject help to victims en
local.subject family violence en
local.subject intervention centers en


Files in this item

Files Size Format View
rousová_2010_dp.pdf 1.390Mb PDF View/Open
rousová_2010_vp.doc 29.5Kb Microsoft Word View/Open
rousová_2010_op.doc 34Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account