Vliv rodiny na utváření zdravého životního stylu dospívajících dětí

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vliv rodiny na utváření zdravého životního stylu dospívajících dětí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Opatrný, Pavel
dc.contributor.author Kostková, Soňa
dc.date.accessioned 2010-07-19T17:15:20Z
dc.date.available 2010-07-19T17:15:20Z
dc.date.issued 2010-04-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/12955
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá vlivem rodiny na utváření zdravého životního stylu u dospívajících dětí. Ve své práci jsem se snažila zaměřit na některé rizikové faktory, které mohou ohrozit utváření zdravého životního stylu u dospívajících dětí. Mezi tyto faktory patří zejména styl výchovy, patologické jevy , stravovací návyky a využívání volného času. Práce se skládá z části teoretické a praktické. Teoretická část obsahuje pojmy životního stylu, zdraví, faktory, které ovlivňují zdraví a problematiku rodinné výchovy. Praktická část práce srovnává výskyt jednotlivých faktorů u rodičů a jejich dětí. Závěr práce odhaluje silné a slabé stránky životního stylu rodičů. cs
dc.format 74s. cs
dc.format.extent 1811151 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject životní styl cs
dc.subject zdravý životní styl cs
dc.subject volný čas cs
dc.subject faktory ovlivňující životní styl cs
dc.subject výchova v rodině cs
dc.subject a life style en
dc.subject healthy life style en
dc.subject free time en
dc.subject factors influencing a life style en
dc.subject upbringing in a family en
dc.title Vliv rodiny na utváření zdravého životního stylu dospívajících dětí cs
dc.title.alternative Family effect on formation juvenile healthy lifestyle en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šťastná, Jarmila
dc.date.accepted 2010-06-23
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with family influence on formalisation of healthy life style at teenagers. In my work I have tried concentrating on some risk factors that can endanger formalisation of healthy life style at teenagers. Among these factors is especially upbringing style, pathological effects, feeding habits and use of free time. The work consists of a theoretical part and a practical part. The theoretical part contents terms of life style, health, factors that influence health and family upbringing issue. The practical part compares presence of single factors at parents and their children. In conclusion, it discovers strong and weak points of parents' life style. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 14908
dc.date.assigned 2010-02-10
utb.result.grade C
local.subject rodina cs
local.subject zdravý životní styl cs
local.subject family en
local.subject healthy lifestyle en


Files in this item

Files Size Format View
kostková_2010_bp.pdf 1.727Mb PDF View/Open
kostková_2010_vp.doc 51Kb Microsoft Word View/Open
kostková_2010_op.doc 46.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account