Postavení ženy v české rodině a společnosti

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Postavení ženy v české rodině a společnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nevoránek, Jaroslav
dc.contributor.author Lichevníková, Vladimíra
dc.date.accessioned 2010-07-13T17:13:25Z
dc.date.available 2011-01-11T09:40:47Z
dc.date.issued 2005-11-23
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1295
dc.description.abstract Práce je věnována postavení ženy v české rodině a společnosti. Vybrané problémy jsou zobrazeny z pohledu historického vývoje a navazují na postavení ženy v současné společnosti. Pro zdůraznění a pochopení vlivů působících na postavení ženy jsou popsány aktuální proměny role muže a ženy, otázky prosazování rovných příležitostí pracovního uplatnění, odměňování. Pozornost je věnována klíčovým momentům v životě mužů a žen. Harmonizaci pracovních a rodinných závazků, respektování odlišností obou pohlaví a kvalitu jejich vztahů. cs
dc.format 50 s. cs
dc.format.extent 1046623 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná bez omezení od 23.11.2010
dc.subject Matriarchát cs
dc.subject patriarchát cs
dc.subject rovnoprávnost cs
dc.subject rod cs
dc.subject rodina cs
dc.subject role cs
dc.subject diskriminace cs
dc.subject rovné zacházení cs
dc.subject harmonizace cs
dc.subject Matriarchy en
dc.subject patriarchate en
dc.subject equality en
dc.subject gender en
dc.subject family en
dc.subject status en
dc.subject discrimination en
dc.subject equal opportunities en
dc.subject harmonisation en
dc.title Postavení ženy v české rodině a společnosti cs
dc.title.alternative The position of women in the Czech family and society en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Mazánková, Libuše
dc.date.accepted 2006-02-01
dc.description.abstract-translated The work is dealing with position of woman in czech family and society. Selected issues are depicted from view of historical development and are connected with position of woman in current society. For underlining and understanding are described current changes of man and woman role enforcing of equal labour oportunities and financial compensation. Great attentation is paid to key moments in life of men and women. Harmonisation of labour and family commitments, differencies respecting both gender and quality of their relationships. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth veřejné cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 2372
dc.date.assigned 2004-12-17
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
lichevníková_2006_bp.pdf 1022.Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account