Uplatnění absolventů středních škol na trhu práce

DSpace Repository

Language: English čeština 

Uplatnění absolventů středních škol na trhu práce

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kavanová, Alica
dc.contributor.author Hašková, Radka
dc.date.accessioned 2010-07-13T17:13:52Z
dc.date.available 2010-07-13T17:13:52Z
dc.date.issued 2006-06-13
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1297
dc.description.abstract Střední školy mohou jen obtížně reagovat na rychlé změny na trhu práce. Absolvent střední odborné školy by proto měl být vybaven v průběhu studia nejen odbornými znalostmi, ale i tzv. klíčovými kompetencemi. V rámci bakalářské práce byl vytvořen dotazník, který se dotazoval zaměstnavatelů, zda jsou absolventi středních škol vybaveni potřebnými klíčovými kompetencemi. Dotazník vyplnilo 58 firem ze Zlínského kraje a bakalářská práce analyzuje jejich odpovědi. cs
dc.format 54 s., 5 str. textových příloh cs
dc.format.extent 960147 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject absolvent střední školy cs
dc.subject zaměstnavatel cs
dc.subject klíčové kompetence cs
dc.subject high school graduate en
dc.subject employer en
dc.subject key competencies en
dc.title Uplatnění absolventů středních škol na trhu práce cs
dc.title.alternative The ability of high school graduates to succeed in the labour market en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Ernest, Barbara
dc.date.accepted 2006-06-30
dc.description.abstract-translated The high schools are not able to reflect to the fast changes in the labour market. The high school graduate should be educated not only in the area of vocational training but also in the area of key competencies. Within the bachelor thesis was prepared a questionnaire for employers, that asked them if the high school graduates are endowed with the key competencies. The bachelor thesis analysed the answers of 58 companies from the Zlin region. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Učitelství odborných předmětů pro střední školy cs
dc.thesis.degree-discipline Specialization in pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 4092
dc.date.assigned 2006-03-06
utb.result.grade A
local.subject absolventi středních škol cs
local.subject střední odborné školy cs
local.subject trh práce cs
local.subject secondary school graduates en
local.subject secondary vocational schools en
local.subject labor market en


Files in this item

Files Size Format View
hašková_2006_bp.pdfBlocked 937.6Kb PDF View/Open
hašková_2006_vp.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open
hašková_2006_op.doc 55.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account