Zefektivnění komunikační strategie firmy ENAPO obchodní a.s. ve Zlínském kraji

DSpace Repository

Language: English čeština 

Zefektivnění komunikační strategie firmy ENAPO obchodní a.s. ve Zlínském kraji

Show simple item record

dc.contributor.advisor Skácel, Václav
dc.contributor.author Šarmanová, Martina
dc.date.accessioned 2010-07-19T17:44:13Z
dc.date.available 2010-07-19T17:44:13Z
dc.date.issued 2009-12-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/13007
dc.description.abstract Cílem Bakalářské práce je navrhnout možnosti zefektivnění komunikační strategie maloobchodních prodejen ENAPO obchodní a.s. ve Zlínském kraji. V teoretické části jsou zpracovány poznatky z oblasti marketingové komunikace a popis použitých marketingových analýz. Praktická část zahrnuje stručnou charakteristiku firmy a její jednotlivé komunikační aktivity, které jsou v současnosti využívány. Orientační dotazníkové šetření, zacílené na mladší lidi, bude provedeno z důvodu zjištění povědomí veřejnosti o firmě. V závěru práce budou navržena doporučení pro optimalizaci komunikační strategie a tudíž maximalizace efektivity. cs
dc.format 85 s., 2 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1414908 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Zefektivnění cs
dc.subject marketingová komunikace cs
dc.subject komunikační strategie cs
dc.subject komunikační mix cs
dc.subject maloobchod cs
dc.subject franchising cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject dotazník cs
dc.subject rozpočet cs
dc.subject Improving en
dc.subject marketing communication en
dc.subject communication strategy en
dc.subject communication mix en
dc.subject retailing en
dc.subject franchising en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject questionnaire en
dc.subject budget en
dc.title Zefektivnění komunikační strategie firmy ENAPO obchodní a.s. ve Zlínském kraji cs
dc.title.alternative Improving of communication strategy for ENAPO obchodní a.s. in Zlin region en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Světlík, Jaroslav
dc.date.accepted 2010-01-19
dc.description.abstract-translated The aim of bachelor thesis is to suggest possibilities of improving communication strategy for ENAPO obchodní a.s. in Zlin Region. The theoretical part focuses on marketing communication area and marketing analyses description. The practical part consists of a brief characteristic of the company and its current communication activities. The questionnaire survey will be made and aimed at young people because of finding of company's awareness. In conclusion of this bachelor's work the recommendations for communication strategy optimalization in focus on maximalization of efficiency will be suggested. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 13525
dc.date.assigned 2009-10-09
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
šarmanová_2010_bp.pdf 1.349Mb PDF View/Open
šarmanová_2010_vp.pdf 296.6Kb PDF View/Open
šarmanová_2010_op.pdf 313.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account