Pohádkové motivy v reklamě

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Pohádkové motivy v reklamě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Křížek, Zdeněk
dc.contributor.author Macháček, David
dc.date.accessioned 2010-07-19T17:49:06Z
dc.date.available 2010-07-19T17:49:06Z
dc.date.issued 2010-05-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/13020
dc.description.abstract Bakalářská práce je věnována problematice užívání pohádkových motivů v reklamě. Vymezuje a objasňuje pojmy pohádka, reklama, pohádkový archetyp, pohádkový motiv Věnuje se klasifikaci druhů pohádek i reklamy a jejich vzájemné aplikaci, a to v rovině antropologické, psychologické, historické, etické, právní, ale také z pohledu současné reklamní praxe. Práce poukazuje na rozmanité aplikace pohádkových motivů v různých druzích reklamních nosičů. V praktické části práce je mimo jiné uvedena definice pohádkového motivu v reklamě a také analýzy jejich užití v konkrétních reklamních kampaních známých z českého reklamního prostředí. Součástí práce je také výzkumná sonda zaměřená na vnímání pohádky a její aplikaci v reklamě. cs
dc.format 79 s., 20 s. příloh cs
dc.format.extent 6532536 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject reklama cs
dc.subject pohádka cs
dc.subject pohádkový motiv cs
dc.subject psychologie reklamy cs
dc.subject archetyp cs
dc.subject cílová skupina cs
dc.subject kampaň cs
dc.subject neuromarketing cs
dc.subject reklamní pohádka cs
dc.subject advertising en
dc.subject fairy tale en
dc.subject fairy tale motif en
dc.subject psychology of advertising en
dc.subject archetype en
dc.subject target group en
dc.subject advertising campaign en
dc.subject neuromarketing en
dc.subject free-gift fairy tales to promote sales en
dc.title Pohádkové motivy v reklamě cs
dc.title.alternative The Fairy Tale Motifs in Advertising en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vojta, Josef
dc.date.accepted 2010-05-26
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis discusses the use of fairy tale motifs in advertising. The work defines and illustrates the concepts of fairy tale, advertising, fairy tale archetype, fairy tale motif Examining the classifications of both fairy tales and advertisements, it explores how one may be applied onto the other and vice versa, from the points of view of anthropology, psychology, history, ethics and law, as well as present-day advertising practice. Furthermore,it points out multiple uses of fairy tale motifs in various advertising media. The practical part of the thesis includes the definition of the fairy tale motif in advertising as well as the analyses of the motifs' uses in concrete advertising campaigns undertaken in the Czech Republic. In addition, the work includes a survey of how the fairy tales are perceived and their application in advertising. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/126 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 13675
dc.date.assigned 2009-12-01
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
macháček_2010_bp.pdf 6.229Mb PDF View/Open
macháček_2010_vp.pdf 48.28Kb PDF View/Open
macháček_2010_op.pdf 66.41Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account