Eutanázie ano či ne?

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Eutanázie ano či ne?

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vaňková, Zdeňka
dc.contributor.author Bumba, Ivan
dc.date.accessioned 2010-07-19T17:51:41Z
dc.date.available 2010-07-19T17:51:41Z
dc.date.issued 2010-04-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/13027
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá tématem přijetí zákona o eutanázii v České republice. Jejím cílem je zodpovědět otázku, zda je či není naše společnost na toto závažné rozhodnutí připravena. Popisuje historii eutanázie a shrnuje argumenty jejích zastánců i odpůrců. Analyzuje právní aspekty a konsekvence, které by nastaly přijetím zákona o eutanázii v našem právním řádu a porovnává je s evropskými státy, jež normu přijaly. Obsahuje charakteristiku a popis paliativní péče jako vhodnou alternativu vůči eutanázii. Na závěr definuje smrt a umírání jako společností tabuizovaný biopsychosociální fenomén a navrhuje řešení změny tohoto stavu pomocí metod sociální pedagogiky. cs
dc.format 50 s., 11 s. příloh cs
dc.format.extent 522122 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject eutanázie cs
dc.subject legalizace cs
dc.subject umírání cs
dc.subject smrt cs
dc.subject asistovaná sebevražda cs
dc.subject paliativní péče cs
dc.subject společnost cs
dc.subject sociální pedagogika cs
dc.subject euthanasia en
dc.subject legalization en
dc.subject dying en
dc.subject death en
dc.subject assisted suicide en
dc.subject law en
dc.subject palliative care en
dc.subject society en
dc.subject social pedagogy en
dc.title Eutanázie ano či ne? cs
dc.title.alternative Euthanasia: yes or no? en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šigut, Zdeněk
dc.date.accepted 2010-06-10
dc.description.abstract-translated This Bachelor thesis investigates the matter of acceptance of the euthanasia law in the Czech Republic. It's objective is to answer the question, if our society is or isn?t prepared for this important decision. Describes the history of euthanasia and summarizes the arguments of its proponents and opponents. Analyzes the legal aspects and consequences, which would have arrived by the acceptance of the euthanasia law in the Czech rule of law, and compares them with those European countries, whose already accepted the norm. Includes the characteristics and description of the palliative care as a suitable alternative to euthanasia. In conclusion, it defines the death and dying as a biopsychosocial taboo phenomenon and suggests solution for change of this state via methods of social pedagogy. en
dc.description.department Katedra aplikovaného práva cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 14472
dc.date.assigned 2009-04-30
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
bumba_2010_bp.pdf 509.8Kb PDF View/Open
bumba_2010_vp.doc 33Kb Microsoft Word View/Open
bumba_2010_op.doc 33Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account