Obavy z ekologické krize a realita naší současné ekologické krize

DSpace Repository

Language: English čeština 

Obavy z ekologické krize a realita naší současné ekologické krize

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dolák, Antonín
dc.contributor.author Ludin, Tomáš
dc.date.accessioned 2010-07-19T18:06:40Z
dc.date.available 2010-07-19T18:06:40Z
dc.date.issued 2010-04-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/13059
dc.description.abstract Práce se zabývá ekologickou krizí ve společnosti, která se stává stále aktuálnější a představuje jedno z ohrožení naší civilizace, jeden z globálních problémů lidstva. Jednou z hlavních a nejdůležitějších cest je kladení většího významu na ekologické vzdělávání a všestrannou výchovu k zodpovědnému vztahu k životnímu prostředí. Ekologickou krizi lze překonávat postupným řešením jednotlivých problémů praktických i teoretických. cs
dc.format 60 s. (86 596 znaků) cs
dc.format.extent 604523 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject ekologie cs
dc.subject ekologická krize cs
dc.subject životní prostředí cs
dc.subject trvale udržitelný rozvoj cs
dc.subject environmentální výchova cs
dc.subject ekologická hnutí cs
dc.subject ecology en
dc.subject ecological crisis en
dc.subject environment en
dc.subject sustainable development en
dc.subject environmental education en
dc.subject environmental organization en
dc.title Obavy z ekologické krize a realita naší současné ekologické krize cs
dc.title.alternative Concerns About Environmental Crisis and Reality of our Contemporary Environmental Crisis en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Radvan, Eduard
dc.date.accepted 2010-06-08
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the ecological crisis in society that is becoming increasingly topical and is one of the threats to our civilization, one of the global problems of mankind. One of the main and most important ways is putting a greater importance on environmental education and comprehensive education to a rensponsible relationship to the environment. The ecological crisis can be overcome by a successive solution of practical and theoretical problems. en
dc.description.department Katedra společenských věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 17284
dc.date.assigned 2009-04-30
utb.result.grade B
local.subject ekologická výchova cs
local.subject ecological education en


Files in this item

Files Size Format View
ludin_2010_bp.pdf 590.3Kb PDF View/Open
ludin_2010_vp.doc 31.5Kb Microsoft Word View/Open
ludin_2010_op.doc 27Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account