Agresivita dětí v souvislosti s rodinnou výchovou

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Agresivita dětí v souvislosti s rodinnou výchovou

Show simple item record

dc.contributor.advisor Plšková, Alena cs
dc.contributor.author Dvořák, Karel cs
dc.date.accessioned 2010-07-19T18:11:56Z
dc.date.available 2010-07-19T18:11:56Z
dc.date.issued 2009-12-04 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/13074
dc.description.abstract Problematika rodinné výchovy a prostředí si zasluhuje pozornost především proto, že děti a mládež vyrůstající často v sociálně odlišných podmínkách se dostávají do situací velmi důležitých pro další životní etapy. Také vzrůstající agresivita dětí s sebou přináší celou řadu negativních jevů nebezpečných nejen pro ostatní, ale i pro ně samotné. V diplomové práci jsem chtěl poukázat na sociálně-patologické jevy u dětí a mládeže, důvody jejich vzniku a možnosti nápravy. Vždyť podcenění varovných signálů, či nevhodně zvolená řešení problematického jednání dětí se může a také projevuje i ve věku pozdějším. A právě toho by se měly pověřené instituce i konkrétní lidé zainteresování do výchovy nejen dospívajících vyvarovat. cs
dc.format 72 s. cs
dc.format.extent 568941 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject Rodina cs
dc.subject mládež cs
dc.subject škola cs
dc.subject agresivita dětí cs
dc.subject šikana cs
dc.subject výchovné problémy cs
dc.subject trestná činnost cs
dc.subject Family en
dc.subject teenagers en
dc.subject school en
dc.subject aggression of children en
dc.subject chicane en
dc.subject upbringing problems en
dc.subject criminal activity en
dc.title Agresivita dětí v souvislosti s rodinnou výchovou cs
dc.title.alternative Aggressive children in the context of family education en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Mazánková, Libuše cs
dc.date.accepted 2010-01-13 cs
dc.description.abstract-translated Problems of family upbringing and background deserves our attention mainly because children and teenagers often growing up in socially different conditions get to situations which are very important for their future lives. Also increasing aggression of children brings the whole range of negative phenomena which are dangerous for others as well as for themselves. In my diploma thesis I aimed to refer to socially-pathological phenomena with children and teenagers, reasons for their formation and possible ways how to adjust them. Underestimation of warning signals or inappropriate solutions for children's problematical behaviour can be displayed later on. And these are the things which accredited institutions and concrete people concerned in education should avoid of. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/157 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1015769
dc.date.assigned 2007-11-30 cs
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
dvořák_2010_dp.pdfBlocked 555.6Kb PDF View/Open
dvořák_2010_vp.doc 29Kb Microsoft Word View/Open
dvořák_2010_op.zip 11.70Kb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account