Transgenerační přenos stylu výchovy

DSpace Repository

Language: English čeština 

Transgenerační přenos stylu výchovy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Včelařová, Hana
dc.contributor.author Bakalíková, Pavla
dc.date.accessioned 2010-07-19T18:26:23Z
dc.date.available 2010-07-19T18:26:23Z
dc.date.issued 2010-05-05
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/13108
dc.description.abstract Teoretická část této práce pojednává především o výchovných stylech a metodách. Jednotlivé základní metody výchovy jsou rozebírány z perspektivy autoritativního a demokratického vychovatele a tyto názory jsou konfrontovány. Dále je zdůrazněna důležitost autority rodiče při výchově dětí a v neposlední řadě také komunikace mezi rodičem a dítětem. Praktická část pak obsahuje vlastní kvantitativní výzkum, zaměřený na přenos výchovných stylů z jedné generace na druhou. Cílem výzkumu je zjistit, jakou roli v tomto přenosu hraje věk rodičů nebo jejich vzdělání. cs
dc.format 52 s. cs
dc.format.extent 2145764 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject výchova cs
dc.subject styl výchovy cs
dc.subject metody výchovy cs
dc.subject rodičovská autorita cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject transgenerační přenos cs
dc.subject education en
dc.subject style of education en
dc.subject education methods en
dc.subject parents' authority en
dc.subject communication en
dc.subject generation transfer en
dc.title Transgenerační přenos stylu výchovy cs
dc.title.alternative The transgenerational transmission of style of education en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Andrysová, Pavla
dc.date.accepted 2010-06-15
dc.description.abstract-translated The theoretical part of this work firstly discusses the educational styles and methods. Individual basic educational methods are examined from the authoritative and democratic educator's point of view and these opinions are compared. Further, the importance of parents' authority during the children upbringing and the communication between parents and child are emphasized. The practical part includes own quantitative research focused on the transfer of the educational styles from one generation to another. The aim of the research is to determine the role of parents' age or education within this transfer. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 14183
dc.date.assigned 2010-01-18
utb.result.grade C
local.subject výchovný styl v rodině cs
local.subject transgenerační přenos cs
local.subject parenting style en
local.subject transgenerational transmission en


Files in this item

Files Size Format View
bakalíková_2010_bp.pdf 2.046Mb PDF View/Open
bakalíková_2010_vp.doc 51.5Kb Microsoft Word View/Open
bakalíková_2010_op.doc 46.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account