Agresivita jednotlivce a skupiny, příčiny a prevence

DSpace Repository

Language: English čeština 

Agresivita jednotlivce a skupiny, příčiny a prevence

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nevoránek, Jaroslav
dc.contributor.author Honza, Ondřej
dc.date.accessioned 2010-07-13T17:26:43Z
dc.date.available 2010-07-13T17:26:43Z
dc.date.issued 2005-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1312
dc.description.abstract Bakalářská práce "Agresivita jednotlivce a skupiny, příčiny a prevence" se zabývá celkovým problémem agresivního chování naší společnosti, se zaměřením na následky tohoto asociálního projevu v chování dětí a mládeže. Vlivem part na projev agresivity jednotlivce a naopak. Práce vychází z celkově známých poznatků s uvedením možnosti výchovné a pedagogicko-psychologické preventivní péče. cs
dc.format 48 s. cs
dc.format.extent 300502 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Agresivita cs
dc.subject agrese cs
dc.subject lidstvo cs
dc.subject společnost cs
dc.subject člověk cs
dc.subject jedinec cs
dc.subject dítě cs
dc.subject prevence cs
dc.subject brutalita cs
dc.subject násilí cs
dc.subject výchova cs
dc.subject síla cs
dc.subject přežití cs
dc.subject spravedlivý cs
dc.subject opravdový cs
dc.subject nedotknutelný cs
dc.subject úcta cs
dc.subject vážnost cs
dc.subject vina cs
dc.subject trestný čin cs
dc.subject Aggressivity en
dc.subject aggression en
dc.subject mankind en
dc.subject society en
dc.subject man en
dc.subject individual en
dc.subject child en
dc.subject prevention en
dc.subject brutality en
dc.subject violence en
dc.subject education en
dc.subject power en
dc.subject survival en
dc.subject just en
dc.subject real en
dc.subject untouchable en
dc.subject respect en
dc.subject dignity en
dc.subject guilt en
dc.subject offence en
dc.title Agresivita jednotlivce a skupiny, příčiny a prevence cs
dc.title.alternative Agression of individuals and groups: causes and prevention en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vízdal, František
dc.date.accepted 2006-01-30
dc.description.abstract-translated This Bachelor work "Individual and group aggressivity, causes and prevention'q is dealing with a global problem of aggressive behaviour in our society, focusing on the consequences of this asocial phenomenon in the behaviour of children and young people.It also concentrates on the gang impact on the aggressivity of an individual and vice versa. The thesis arises from general knowledge, stating the possibilities of educational and pedagogical-psychological preventive care. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 2337
dc.date.assigned 2004-12-17
utb.result.grade B
local.subject děti a mládež cs
local.subject children and youth en


Files in this item

Files Size Format View
honza_2006_bp.pdf 293.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account