Pěstounská péče kolektivní a individuální

DSpace Repository

Language: English čeština 

Pěstounská péče kolektivní a individuální

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kejdová, Miroslava
dc.contributor.author Gajdošová, Pavlína
dc.date.accessioned 2010-07-19T18:49:47Z
dc.date.available 2010-07-19T18:49:47Z
dc.date.issued 2010-04-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/13147
dc.description.abstract Bakalářská práce je věnována problematice pěstounské péče kolektivní a individuální. Stručně popisuje historický vývoj náhradní rodinné péče s přihlédnutím k pěstounské péči, která je jedna z forem náhradní rodinné péče. Krátce pojednává o významné úloze rodiny a dále o nejohroženějších skupinách dětí. Přibližuje jednotlivé formy náhradní rodinné péče. Podrobně popisuje pěstounskou péči, její zprostředkování a financování. Srovnává pěstounskou péči kolektivní a individuální. Součástí bakalářské práce jsou rozhovory s pracovníky z oblasti náhradní rodinné péče a příběh pěstounské rodiny. cs
dc.format 60 s., 1 s. textová příloha cs
dc.format.extent 376242 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject pěstoun cs
dc.subject pěstounská péče kolektivní cs
dc.subject pěstounská péče individuální cs
dc.subject rodina cs
dc.subject náhradní rodinná péče cs
dc.subject matka-pěstounka cs
dc.subject SOS dětská vesnička cs
dc.subject sociálně-právní ochrana dětí cs
dc.subject sociální pracovnice cs
dc.subject odborná příprava cs
dc.subject žadatel cs
dc.subject dávky pěstounské péče cs
dc.subject foster-father en
dc.subject collective foster care en
dc.subject individual foster care en
dc.subject family en
dc.subject substitutive family care en
dc.subject foster-mother en
dc.subject SOS Children village en
dc.subject social and legal children protection en
dc.subject social worker en
dc.subject special training en
dc.subject applicant en
dc.subject foster care Contributions en
dc.title Pěstounská péče kolektivní a individuální cs
dc.title.alternative Foster care - collective and individual en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vodičková, Miroslava
dc.date.accepted 2010-06-16
dc.description.abstract-translated This bachelor work is focused on individual and collective foster care.Historical development of substitutive family care is described shortly with regard to foster care which is one of family cares forms. Briefly, the important rule of family is discussed as well as the most threatened groups of children. The work distinguished particular forms of substitutive family care. The foster care, including its funding and procurement, is described closely. The individual and collective foster care is compared. Parts of work are the interviews with sicial workers of substitutive family care area and a story of foster family. en
dc.description.department Katedra aplikovaného práva cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 14534
dc.date.assigned 2009-04-30
utb.result.grade B
local.subject pěstounská péče cs
local.subject foster home care en


Files in this item

Files Size Format View
gajdošová_2010_bp.pdf 367.4Kb PDF View/Open
gajdošová_2010_vp.doc 26.5Kb Microsoft Word View/Open
gajdošová_2010_op.doc 26Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account