Expressing Politeness in American TV Programmes

DSpace Repository

Language: English čeština 

Expressing Politeness in American TV Programmes

Show simple item record

dc.contributor.advisor Drábková, Lenka
dc.contributor.author Fialová, Kateřina
dc.date.accessioned 2010-07-19T18:52:52Z
dc.date.available 2010-07-19T18:52:52Z
dc.date.issued 2010-05-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/13151
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá tématem lingvistické zdvořilosti, která se v posledních letech dostala do popředí zájmu lingvistických a pragmatických výzkumů anglického jazyka. První část bakalářské práce rozebírá hlavní teoretická pojetí lingvistické zdvořilosti a její postupný vývoj se zaměřením především na teorii Penelope Brownové a Stephena Levinsona. Z důvodu obsáhlosti tématu a omezeného rozhasu bakalářské práce je dále objasněna jejich koncepce negativní zdvořilosti coby jedné ze strategií vyjadřující lingvistickou zdvořilost. V této souvislosti jsou dále analyzovány pragmatické vyjadřovací prostředky využívající se v rámci negativní zdvořilosti. Praktická část bakalářské práce je cílena na již zmíněné vyjadřovací prostředky negativní zdvořilosti, především na jejich četnost výskytu a funkce v mluveném formálním jazyku. cs
dc.format 58 cs
dc.format.extent 912342 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Lingvistická zdvořilost cs
dc.subject negativní zdvořilost cs
dc.subject pozitivní zdvořilost cs
dc.subject strategie cs
dc.subject hodnověrnost cs
dc.subject strategie cs
dc.subject Goffman cs
dc.subject Grice cs
dc.subject Brown cs
dc.subject Levinson cs
dc.subject pragmatické vyjadřovací prostředky cs
dc.subject Linguistic politeness en
dc.subject negative politeness en
dc.subject positive politeness en
dc.subject negative face en
dc.subject positive face en
dc.subject strategies en
dc.subject Goffman en
dc.subject Grice en
dc.subject Brown en
dc.subject Levinson en
dc.subject hedging devices en
dc.subject pragmatic markers en
dc.title Expressing Politeness in American TV Programmes cs
dc.title.alternative Expressing Politeness in American TV Programmes en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vabroušková, Věra
dc.date.accepted 2010-06-14
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with the linguistic politeness topic, which has lately gained ground of the linguistic and pragmatic research of the English language. Given the broad field of the linguistic politeness and the limited extent of the bachelor thesis, the negative politeness and its devices stay ahead of the interest. The first part of the thesis analyses the principal theories of the linguistic politeness and their gradual development with the predominant focus on the Brown and Levinson's politeness theory. The practical part of the thesis concerns already mentioned pragmatic markers, mainly the frequency of their usage and functions within the scope of linguistic politeness. en
dc.description.department Ústav anglistiky a amerikanistiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/13 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 13909
dc.date.assigned 2010-01-15
utb.result.grade B
local.subject angličtina hovorová cs
local.subject angličtina spisovná cs
local.subject zdvořilost cs
local.subject colloquial English en
local.subject literary English en
local.subject politeness en


Files in this item

Files Size Format View
fialová_2010_bp.pdf 890.9Kb PDF View/Open
fialová_2010_vp.doc 49Kb Microsoft Word View/Open
fialová_2010_op.doc 47.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account