Kresba jako zdrcadlo rodinných vztahů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Kresba jako zdrcadlo rodinných vztahů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Marášková, Ivana
dc.contributor.author Cikánková, Ivana
dc.date.accessioned 2010-07-19T22:18:38Z
dc.date.available 2010-07-19T22:18:38Z
dc.date.issued 2010-05-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/13206
dc.description.abstract Tato práce se zabývá využitím dětské kresby pro diagnostické účely. Jejím cílem je zma-povat pomocí této kresby problematiku rodin, ve kterých žijí zdravé i handicapované děti. Teoretická část popisuje a vysvětluje pojmy svázané s rodinným prostředím a dětskou kresbou - rodina, funkčnost rodiny, výchovná funkce rodiny, specifika rodiny s handicapovaným dítětem, vývoj dětské kresby, vznik diagnostických kresebných metod a interpretace kresby. Dále se zde propojuje kresba a rodina v kresebném testu rodiny. Praktická část probíhala formou kvalitativního výzkumu u čtyř rodin. Je věnována rozboru dětské kresby a dalších metodických testů, které byly rodinám předloženy (Test rodinných vztahů, Škálu rodinného prostředí a polostrukturovaný rozhovor). Tyto metody sloužily k lepšímu poznání rodin a pro přesnější interpretaci kresby. cs
dc.format 82 s.(126 890 znaků), 15 s. př cs
dc.format.extent 5879736 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Dětská kresba cs
dc.subject kresba rodiny cs
dc.subject rodina funkční cs
dc.subject afunkční cs
dc.subject disfunkční cs
dc.subject výchovná funkce rodiny a rodina s handicapovaným dítětem cs
dc.subject Children's drawing en
dc.subject drawing of family en
dc.subject function family en
dc.subject afunctional family en
dc.subject disfunctional family en
dc.subject educative function of family en
dc.subject family with handicaped child en
dc.title Kresba jako zdrcadlo rodinných vztahů cs
dc.title.alternative Drawing as a mirror of family relationships en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vávrová, Soňa
dc.date.accepted 2010-06-18
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is devoted to use of children's drawing for diagnostic purposes. The intention of these is to describe the problems of families with healthy and handicaped children by means of children's drawing. Theoretical part describes and explains the terms of family enviroment and children's drawing family, functionality of family, educative function of family, particularities of family with handicaped child, evolution of children's drawing, genesis of diagnostic drawing methods and drawing's interpretation. Last part of theoretical section connects drawing and family, so that it deals with drawing of family. Practical part was carried out in a form of qualitative research in four families. It is devoted to analysis of children's drawing and other methodic tests, which were put to families (Family relations test, Scale of family scene and half-structured dialog). These methods were used in order to recognise families better and to understand the drawing more accurate. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 14443
dc.date.assigned 2010-01-21
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
cikánková_2010_bp.pdfBlocked 5.607Mb PDF View/Open
cikánková_2010_vp.doc 49.5Kb Microsoft Word View/Open
cikánková_2010_op.doc 49.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account