Problematika rozvodu z pohledu sociální pedagogiky

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Problematika rozvodu z pohledu sociální pedagogiky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Olejníček, Antonín
dc.contributor.author Ihnátová, Libuše
dc.date.accessioned 2010-07-19T22:22:48Z
dc.date.available 2010-07-19T22:22:48Z
dc.date.issued 2010-04-28
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/13210
dc.description.abstract Má práce je věnována problematice rozvodu s pohledu sociální pedagogiky. Velký důraz je tu kladen na rodinu a na její nezastupitelnou funkci na správný rozvoj dětí, který má následně vliv na to jakým způsobem budou zvládat svůj život. Teoretická část je věnována pojmům, které se vztahují k rodině a následně potom k rozvodu, kde jsem čerpala z literatury. Praktická část je doplněna o dotazníkové šetření, které je následně potom vyhodnoceno. Bylo zjišťováno, jak se člověk chová v takové situaci, a zda ho nějakým způsobem tato zkušenost ovlivnila. cs
dc.format 66 s., 14 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 2035988 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Rodina cs
dc.subject rodič cs
dc.subject děti cs
dc.subject společnost cs
dc.subject rozvod cs
dc.subject svěření do péče cs
dc.subject následky cs
dc.subject pomoc cs
dc.subject Family en
dc.subject parent en
dc.subject children en
dc.subject society en
dc.subject divorce en
dc.subject given to keep en
dc.subject aftermath en
dc.subject reinforcing en
dc.title Problematika rozvodu z pohledu sociální pedagogiky cs
dc.title.alternative Divorce issues of the social pedagogy view en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Juříček, Petr
dc.date.accepted 2010-06-15
dc.description.abstract-translated Has work is devoted problems divorce with look social pedagogy. Great emphasis is here laying on family plus on her fungible function on correct development children that the consequently affect at it what in a way they will manage its life. Theoretic part is devoted conceptions that the relate to family consequently and then to divorce, where I'm draw on literature. Practical part is supplemented about questionnaire inquiry, that is of consequently then evaluation. Was investigate with, how man shelters in such situation, plus whether him someways this experience affected. en
dc.description.department Katedra psychologie cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 17194
dc.date.assigned 2009-04-30
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
ihnátová_2010_bp.pdf 1.941Mb PDF View/Open
ihnátová_2010_vp.doc 29.5Kb Microsoft Word View/Open
ihnátová_2010_op.doc 30Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account