Je TV sponzoring plnohodnotným nástrojem nadlinkové komunikace?

DSpace Repository

Language: English čeština 

Je TV sponzoring plnohodnotným nástrojem nadlinkové komunikace?

Show simple item record

dc.contributor.advisor Křížek, Zdeněk
dc.contributor.author Sedláčková, Jana
dc.date.accessioned 2010-07-19T22:41:51Z
dc.date.available 2010-07-19T22:41:51Z
dc.date.issued 2010-04-26
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/13242
dc.description.abstract Cílem teto práce je zmapovat současné využití sponzoringu v rámci TV vysílání v České republice a zodpovědět otázku, zdali je TV sponzoring plnohodnotným nástrojem nadlinkové komunikace. Teoreticko-metodologická část se věnuje historii televizního sponzoringu, jeho jednotlivým druhům a jejich specifickým vlastnostem a zařazením a využitelnosti z hlediska marketingových komunikací. Praktická část seznamuje zejména s výsledky 2 výzkumů. Jeden výzkum na základě sekundárních dat sleduje útraty a podíl segmentu TV sponzoring na útratách za komerční televizní komunikaci, druhý hledá odpověď na otázku, jak se liší vnímání televizního sponzoringu mezi laickou a odbornou veřejností a zdali je vůbec laická veřejnost schopna rozlišit sponzoring od klasické televizní reklamy. Dále pak autor zmiňuje nové formy a trendy v oblasti využití televizního sponzoringu, které se již v současné době začínají využívat v praxi a navrhuje komplexní řešení sponzoringu pro konkrétní televizní pořad Nahá jsi krásná (projektová část). cs
dc.format 134 s. cs
dc.format.extent 29564934 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject televizní vysílání cs
dc.subject sponzorování cs
dc.subject sponzorství cs
dc.subject sponzoring cs
dc.subject sponzoring v rámci TV vysílání cs
dc.subject televizní reklama cs
dc.subject sponzorský vzkaz cs
dc.subject reklamní spot cs
dc.subject zákon 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání cs
dc.subject sledovanost cs
dc.subject podíl na trhu cs
dc.subject útraty cs
dc.subject cena za 1 ratingový bod cs
dc.subject injektáž cs
dc.subject product placement cs
dc.subject sponzorovaná soutěž cs
dc.subject divácká cena cs
dc.subject cena pro účastníka pořadu cs
dc.subject sponzorský vzkaz v rámci závěrečných titulků cs
dc.subject TV broadcasting en
dc.subject sponsorship en
dc.subject sponsoring en
dc.subject sponsorship/sponzoring in TV broadcasting en
dc.subject TV commercial/advertising en
dc.subject sponsorship billboard/message en
dc.subject TV commercial/TV spot en
dc.subject law 231/2001 Sb. about radio and TV broadcasting en
dc.subject rating en
dc.subject share en
dc.subject expenses en
dc.subject CPP en
dc.subject injection of the logo en
dc.subject product placement en
dc.subject sponsored contest/game en
dc.subject prize for viewers en
dc.subject prize for cast en
dc.subject sponsorship billboard/message in final credit en
dc.title Je TV sponzoring plnohodnotným nástrojem nadlinkové komunikace? cs
dc.title.alternative Is TV sponsorship sufficient tool of the ATL communication? en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Svoboda, Václav
dc.date.accepted 2010-05-26
dc.description.abstract-translated The aim of this work is to chart contemporary trends in the use of sponsorship on the field of television broadcasting in Czech Republic and answer question, if TV sponsorship is the sufficient toll of the ATL communication. Above all the theoretical-methodological part defines history, classification and usage of the television sponsorship from the point of view of the marketing communication segments. The analyses present the results of 2 researches. One of them was realized on secondary data and brings comparison of the split of expenses in the segment of TV commercial communication. Other research answers the question what is the difference in perception of the TV sponsoring between public and professional community and competence of the public to differentiate between sponsorship and classic TV commercial. Next, the author mentions several new trends in TV sponsor-ship and propose practical complete solution which can be use for particular TV project How to Look Good Naked (project part). en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/185 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 17343
dc.date.assigned 2009-12-01
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
sedláčková_2010_dp.pdfBlocked 28.19Mb PDF View/Open
sedláčková_2010_vp.pdf 49.02Kb PDF View/Open
sedláčková_2010_op.pdf 58.72Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account