Sociálně nežádoucí jevy v prostředí Armády ČR a možnosti jejich řešení

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Sociálně nežádoucí jevy v prostředí Armády ČR a možnosti jejich řešení

Show full item record

No preview available
Title: Sociálně nežádoucí jevy v prostředí Armády ČR a možnosti jejich řešení
Author: Švandelková, Renata
Advisor: Řehoř, Antonín
Abstract: V mé diplomové práci s názvem ?Sociálně nežádoucí jevy v prostředí Armády ČR a možnosti jejich řešení? jsem se zaměřila, jak již z názvu vyplývá, sociálně nežádoucí jevy, které se v současné době vyskytují v naší armádě. Práce se skládá s teoretické a praktické části. Teoretická část je složena ze dvou kapitol. První má název ?Sociálně nežádoucí jevy a prevence jako možnost jejich řešení?. Zde se všeobecně věnuji nežádoucím jevům, které se vyskytují v celé naší společnosti včetně Armády ČR. Dále také popisuji jako možnost řešení všech sociálně nežádoucích jevů prevenci, která je vnímána jako nejlepší z možností jejich řešení. Kapitola druhá s názvem ?Typické sociálně nežádoucí jevy vyskytující se v AČR? už popisuje ty konkrétní jevy, se kterými se v současné době armáda nejvíce potýká. V první podkapitole popisuji alkohol, jako nejčastěji se objevující návykovou látku. V podkapitole druhé se věnuji stále více rozrůstajícímu se fenoménu dnešní doby a to je šikanování v zaměstnání. Pro tento problém odborníci našli dva názvy, je to MOBBING a BOSSING. Mobbing chápeme jako šikanování zaměstnanců mezi sebou a Bossing jako šikanování ze strany nadřízeného. V poslední podkapitole této kapitoly jsme se zaměřila na trestnou činnost páchanou vojáky z povolání. Jak jsem již několikrát ve své práci uvedla, jedná se pouze o výjimečné případy a nejedná tímto způsobem celá armády. V kapitole poslední, která je zároveň kapitolou týkající se praktické části, jsem řešila také aktuální problém současné doby a to je rovnost mužů a žen jak ve společnosti, tak i v armádě. Zde jsem provedla na toto téma také průzkum se zaměřením na to, zda se v armádě ženy a muži cítí v rovném postavení mezi sebou. Výsledky jsme zpracovala jak písemně, tak graficky, viz. kapitola 3.4.
URI: http://hdl.handle.net/10563/13264
Date: 2010-03-22
Availability: Bez omezení
Department: Institut mezioborových studií
Discipline: Sociální pedagogika
Grade for thesis and defense: A 16913


Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View
švandelková_2010_dp.pdf 1008.Kb PDF View/Open
švandelková_2010_vp.doc 31Kb Microsoft Word View/Open
švandelková_2010_op.doc 33Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account